Протичащи конкурси и процедури

Сподели

5 Май 2021 г.
Свободни работни места на длъжност „Системен администратор” в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

Конкурс за длъжността:

„Системен администратор” в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.