Протичащи конкурси и процедури

Сподели

13 Юни 2022 г.
Kонкурс за заемане на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжност „Прокурорски помощник”

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед РП № 103/2022 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, е определен нов краен срок за подаване на документи за участие в конкурса за заемане на една щатна бройка за съдебен служител за длъжността „Прокурорски помощник“ в Районна прокуратура – Стара Загора, обявен със Заповед РП № 86/2022 г., а именно 08.08.2022г.