Протичащи конкурси и процедури

Сподели

23 Май 2020 г.
Свободни работни места на длъжност „Съдебен деловодител” в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

Конкурс за длъжността:

„Съдебен деловодител” в служба „Регистратура и деловодство” в Районна прокуратура – Стара Загора.