Структура и организация

Районна  прокуратура гр. Стара Загора е най-голямата териториална прокуратура във Старозагорския съдебен окръг. Тя обслужва територията на Община Стара Загора и територията на община Опан с общо население от около 158000 души.

и.ф. Административен ръководител - районен прокурор:
Андреан Сутров