Районна  прокуратура гр. Стара Загора е най-голямата териториална прокуратура във Старозагорския съдебен окръг. Тя обслужва територията на Община Стара Загора и територията на община Опан с общо население от около 158000 души.

Административен ръководител - Районен прокурор:

Таня Димитрова

 

Заместник-районни прокурори:
Надежда Белчева
Мария Михайлова