23 Февруари 2024 г.

Аналитичен доклад за дейността на Районна прокуратура Враца за 2023г.

27 Март 2023 г.

Аналитичен доклад за дейността на рп Враца за 2022г.

25 Януари 2019 г.

Аналитичен доклад за дейността на Районна прокуратура - Враца за 2018 година

2 Февруари 2018 г.

АНАЛИТИЧЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ВРАЦА ЗА 2017 ГОДИНА

2 Февруари 2018 г.

АНАЛИТИЧЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ВРАЦА ЗА 2016 ГОДИНА

16 Март 2016 г.

Аналитичен доклад на Районна прокуратура – Враца за 2015 година

16 Март 2016 г.

Аналитичен доклад на Районна прокуратура – Враца за 2014 година