Структура и организация

Териториалната компетентност на Районна прокуратура Враца покрива община Враца и община Криводол.

Община Враца обхваща следните кметства:

Община-Враца със следните населени места: гр.Враца, с. Баница, с. Бели извор, с. Веслец, с. Вировско, с. Власатица, с. Върбица, с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Девене, с. Згориград, с. Костелево, с. Лиляче, с.Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Мраморен, с. Нефела, с. Оходен, с.Паволче, с. Тишевица, с. Три кладенци, с. Челопек,  с. Чирен.

Община-Криводол, със следните населени места: гр.Криводол, с. Баурене, с. Ботуня, с.Галатин, с.Главаци, с.Големо Бабино, с.Градешница, с.Добруша, с.Краводер, с.Лесура, с.Осен, с.Пудрия, с.Ракево, с.Уровене, с.Фурен;

За ТО - Мездра:

Община Мездра със следните населени места: гр.Мездра, с.Боденец, с.Брусен, с.Върбешница, с.Горна Бешовица, с.Горна Кремена, с.Долна Кремена, с.Дърманци, с.Елисейна, с.Зверино, с.Злидол, с.Игнатица, с.Кален, с.Крапец, с.Крета, с.Лик, с.Лютиброд, с.Лютидол, с.Моравица, с.Оселна, с.Ослен Криводол,  с.Очиндол, с.Ребърково, с.Руска Бела, с.Старо село, с.Типченица, с.Цаконица, с.Царевец;

Община-Роман със следните населени места: гр. Роман, с.Долна Бешовица, с.Камено поле, с.Караш, с.Кунино, с.Курново, с.Марково равнище, с.Радовене, с. Синьо бърдо, с. Средни рът, с.Стояновци, с.Струпец, с.Хубавене, "Кунино Енерджи" АД, Бетонов възел, "Кунино Енерджи" АД, Сградоцентрала, ВЕЦ Долна Бешовица на р. Искър

За ТО – Бяла Слатина:

Община-Бяла Слатина със следните населени места: гр. Бяла Слатина, с. Алтимир, с.Буковец, с.Бърдарски геран, с.Бъркачево, с.Враняк, с.Габаре, с.Галиче, с.Драшан, с.Комарево, с.Попица, с.Соколаре,с.Тлачене, с.Търнава, с.Търнак

Община-Борован със следните населени места: с. Борован, с.Добролево, с. Малорад, с.Нивянин, с.Сираково;

За ТО-Оряхово:

Община- Оряхово със следните населени места: гр. Оряхово, с.Галово, с.Горни Вадин, с.Долни Вадин, с.Лесковец, с.Остров, с.Селановци,  с.о. Шато Бургозоне /гр. Оряхово

Община-Мизия със следните населени места: гр. Мизия, с.Войводово, с.Крушовица, с.Липница, с.Сараево, с. Софрониево;

За ТО-Козлодуй:

Община-Козлодуй със следните населени места: гр.Козлодуй, с.Бутан, с.Гложене, с. Крива бара, с.Хърлец, в.з. "Крушов баир" /гр. Козлодуй

Община-Хайредин със следните населени места: с.Хайредин, с.Ботево, с. Бързина, с.Манастирище, с. Михайлово, с. Рогозен.