Структура и организация

Териториалната компетентност на Районна прокуратура Враца покрива община Враца и община Криводол.

Община Враца обхваща следните кметства: гр. Враца, с. Баница, с. Оходен, с. Мраморен, с. Горно Пещене, с. Голямо Пещене, с. Мало Пещене, с. Чирен, с. Девене, с. Три кладенци, с. Згориград, с. Паволче, с. Челопек, с. Лютаджик, с. Нефела, с. Бели извор, с. Власатица, с. Вировско, с. Веслец, с. Тишевица, с. Косталево, с. Лиляче, с. Върбица.

 

Община Криводол обхваща следните кметства: гр. Криводол, с. Ботуня, с. Главаци, с. Краводер, с. Пудрия, с. Голямо Бабино, с. Уровене, с. Баурене, с. Добруша, с. Ракево, с. Градешница, с. Галатин, с. Лесура, с. Фурен, с. Осен.