Ръководен екип

Цветомила Цветанова Събинска

Административен ръководител - Районен прокурор  на Районна прокуратура - Враца

Приемен ден:

Понеделник: от 9.00ч. до 12.00ч.

Камен Иванов Каменов

Заместник административен ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Враца

 

Стела Василева Кръстева

Заместник административен ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Враца