Камен  Каменов

Административен ръководител - Районен прокурор  на Районна прокуратура - Враца

Приемен ден:

Понеделник: от 9.00ч. до 12.00ч.

Стела Кръстева

Заместник административен ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Враца

 

Сашка Кинева

Заместник административен ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура  - Враца

 

Марин  Николов

Заместник административен ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Враца

 

Емилиян Костов

Заместник административен ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Враца