Информационен център за работа с граждани

Работи от 08.30 до 17.00 3000 Враца, бул. "Христо Ботев" №29, ет. 3 тел.: 092/620474 факс: 092/663 818 email: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.