РП - ВРАЦА

Име Длъжност Телефон
Камен  Каменов Административен ръководител - районен прокурор  
Стела Кръстева Зам.-районен прокурор  
Сашка Кинева Зам.-районен прокурор  
Марин Николов Зам.-районен прокурор  
Емилиян Костов Зам.-районен прокурор  
Росен Колев Прокурор РП  
Стефан Динчев Прокурор РП  
Иван  Иванов Прокурор РП  
Ивайло Христов Прокурор РП  
Нели Стойчева Прокурор РП  
Валентина Пенчовска-Кадийска  Прокурор РП  
Методи Маринов Прокурор РП  
Юлия Кирова Прокурор РП  
Десислава Хайтова Прокурор РП  
Николина Кисьова Прокурор РП  
Геновева Георгиева Прокурор РП  
Димитър Николов Прокурор РП  
Георги Палански Прокурор РП  
Надежда Генова Прокурор РП  
Нина Кръстева Прокурор РП  
Цветомила Пашовска Прокурор РП  
Иван Минковски Прокурор РП  
Евтим Евтимов Прокурор РП  
Любен Владинов Прокурор РП  
Гергана Кюркчийска Прокурор РП  
Борислава Бориславова Младши прокурор РП