Окръжен прокурор

Владимир Валентинов Николов

Административен ръководител -  Окръжен прокурор гр. Плевен

В. Николов

Роден на 03.07.1977 година в град Велико Търново.

Завършил средно образование в Гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, специалност английски език, втори език немски.

Завършил висше образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Велико Търново, специалност „Право“.

От 2007 година работи в системата на Прокуратурата на Република България, като заема последователно длъжностите младши прокурор, прокурор и зам.районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен.

През периода 01.08.2012 година- 01.08.2017 година заема длъжността „Административен ръководител- Районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен“ /с Решение по Протокол № 31/ 19.07.2012 година на Висшия съдебен съвет на Република България/.

Считано от 22.06.2021 година заема длъжността  „Административен ръководител- Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура град Плевен“ /с Решение по Протокол № 21/ 09.06.2021 година на Висшия съдебен съвет на Република България/.

Завършил обучения и семинари в Националния институт на правосъдието на Република България в град София, Националната школа на магистратурата на Република Франция в град Бордо, САЩ, Федерална Република Германия, Кралство Белгия, Кралство Швеция, Кралство Испания, Република Полша и др.

Включен в лекторския състав на Националния институт на правосъдието на Република България.

Председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

Владее английски и руски език, ниво С1.

Семеен, с две деца.

 


 

Николай Валентинов Пачевски

Заместник Административен ръководител-Заместник Окръжен прокурор гр. Плевен

Н. Пачевски  

Прокурорската колегия на ВСС назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ Николай Валентинов Пачевски – прокурор в окръжната прокуратура. В предложението от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен Ваня Савова е посочено, че прокурор Пачевски има над 16 години юридически стаж изцяло в системата на прокуратурата. От 2002 г. до настоящия момент е заемал последователно всички длъжности в районна и окръжна прокуратура – Плевен, вкл. заместник на административния ръководител. Той притежава много добра теоретична и подготовка, умее да преодолява и разрешава възникнали проблемни ситуации, съпричастен е към проблемите на колегите си и се ползва с тяхното уважение. Със заповед на главния прокурор на Република България е поощрен с отличие "Служебна благодарност и грамота".

 


 

Заместник Административен ръководител-Заместник Окръжен прокурор гр. Плевен