Указател на прокуратурите

Прокуратура Адрес Телефон Факс E-mail
ОП Плевен 5800 Плевен, ул. "Д. Константинов" №25, ет. 5

Дел. преписки справки 064 /283856

Дел. Досъдебни производства 064 / 826598

 064 / 823856

[email protected]

ОСО Плевен 5800 Плевен, ул. "Сан Стефано" №3, ет. 5

ОСО при ОП Плевен  064/822 993

Деловодство справки  : 064 / 610 142

Пропуск : 064 / 610 141

064 / 610 077

[email protected]
РП Плевен 5800 Плевен, ул. "Д. Константинов" №25, ет. 5

Деловодство справки  : 064/815 058

Деловодство справки : 064/830 453

Деловодство справки : 064/823 378

Деловодство справки по присъди: 064/800 420

факс деловодство

064 / 823 378

факс присъди 

064 /  800 420

[email protected]
ТО Левски 5900 Левски, бул. "България" №58, ет. 4 0650/822 95 0650 / 86419 [email protected]
ТО Червен бряг 5980 Червен бряг, ул. "Паисий" №6 0659/929 21 0659 / 92921 [email protected]
ТО Никопол 5940 Никопол, пл. "Иван Шишман" №14 064/889 153 064 / 889153 [email protected]
ТО Кнежа 3230 Кнежа, ул. "Марин Боев" №71 09132/77 35 09132 / 77 35 [email protected]