График за прием на граждани от АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР – гр. Плевен

Всеки първи понеделник от  месеца от 13,00 часа.


График за прием на граждани от Административен Ръководител Районен Прокурор гр. Плевен

Всяка първа и трета Сряда от месеца от 13,30 часа.

Заповед правила прием на граждани РП Плевен / 100.1 KB

Правила прием граждани РП Плевен / 100.1 KB