ПРИЕМНИ ДНИ

По разпореждане на Главен Прокурор, временно приема за граждани няма да се осъществява за период от 30.04.2019г. до 10.05.2019г. 

График за прием на граждани от АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР – гр. Плевен

Заповед правила прием на граждани ОП Плевен 1-6 месец 2020

Заповед правила прием на граждани ОП Плевен 1-6 месец 2019

График 2018 за прием в ОП Плевен на граждани от Апелативен прокурор – В. Търново / 116.2 KB

Приемен ден на Административен Ръководител Районен Прокурор гр. Плевен

График за прием на граждани РП Плевен за 1-6.2019г.

Заповед правила прием на граждани РП Плевен / 100.1 KB

Правила прием граждани РП Плевен / 100.1 KB

Приемен ден на Административен Ръководител Районен Прокурор гр. Левски

График за прием на граждани РП Левски за 1-6.2019г

Приемен ден на Административен Ръководител Районен Прокурор гр. Червен бряг

График 2018 за прием на граждани РП Червен бряг / 56.6 KB

Приемен ден на Административен Ръководител Районен Прокурор гр. Никопол

График за прием на граждани РП Никопол за 1-6.2019г

Приемен ден на Административен Ръководител Районен Прокурор гр. Кнежа

График за прием на граждани РП Кнежа / 93.3 KB