Име Длъжност Декларации за несъвместимост Декларация за имущество и интереси чл.35 ал.1 т.2
Анелия Симеонова Съдебен деловодител  PDF PDF
Даниела Герговска Главен счетоводител  PDF PDF
Илия Ненчовски Призовкар PDF PDF
Оля Димитрова Главен специалист АД PDF PDF
Петя Веселинова Петрова -Трънска Съдебен деловодител  PDF PDF
Нина Петкова Калейчева  Главен специалист АД PDF PDF