Контакти

Информационен център за работа с граждани

5800 Плевен, ул. "Димитър Константинов" №25, ет. 5 тел./факс: 064/823 856 e-mail: [email protected]

Отдел връзки с обществеността

Говорител на ОП Плевен и Районите прокуратури от Плевенски съдебен район: прокурор  Н. Пачевски GSM за сл. ползване: 0882114126

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.