Информационен център за работа с граждани

5800 Плевен, ул. "Димитър Константинов" №25, ет. 5
тел. 064 / 610-555 
факс : 064 / 823-856

Отдел връзки с обществеността

Говорител на  Окръжна прокуратура гр.Плевен: 

прокурор Дияна Илиева-Стоянова

GSM за сл. ползване и връзка с журналисти : 0882 887424


Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.