Заявление за достъп до обществена информация може да попълните по образец и да изпратите на адреса на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН:

Гр. Плевен, ул.. "Д. Константинов" №25 етаж 5

тел.: 064 / 823856, email: [email protected]

Работно време  от 8.30 часа до 17.00 часа.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОП ПЛЕВЕН

Файл : PDF


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Файл : WORD           Файл : PDF 


ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Файл : PDF


БАНКОВА СМЕТКА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

Банка ПИБ

IBAN: BG12FINV91503115828381      BIC: FINVBGSF