Структура на РП Плевен

Пламен Петков Петков

Административен ръководител – Районен прокурор на

Районна прокуратура гр.Плевен

 Пламен Петков е роден на 18.10.1974г. в град Плевен. Семеен с две деца. Пламен Петков Петков е встъпил в изпълнение на длъжността на 01.10.2018г.,  съгласно решение на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет по Протокол № 23/19.09.2018г., след  спечелен конкурс  за назначаване на длъжността  „Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен“ с ранг „ ВКП и ВАП “.

Прокурор Петков е назначен на длъжност младши прокурор в Районна прокуратура  гр. Плевен на 18.02.2002г., а на 18.02.2004г. е преназначен на длъжност     „ Прокурор“, която изпълнява до избирането му на настоящата длъжност.

Завършил е Висше юридическо образование през 2001г. във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Стажът като съдебен кандидат е бил в периода 02.01.2001 – 17.12.2001г. в Окръжен съд град Плевен.

_____________________________________________________________________________

Христо Петров СурджийскиХристо Петров Сурджийски

Заместник Административен ръководител – Заместник Районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен

Роден на 26.08.1973г. в град Плевен.Семеен, с две деца.

Завършил висше образование през 2001 година във ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново, придобита образователно- квалификационна степен „Магистър по специалност право”.

Юридически стаж:

01.02.2001-31.01.2002г.-Съдебен кандидат в Окръжен съд-Плевен;
25.04.2002-25.04.2004г.-Младши прокурор в Районна прокуратура-Плевен;
25.04.2004-26.04.2006г.- Прокурор в Районна прокуратура-Плевен;
26.04.2006г.-до настоящият момент- Заместник Административен ръководител-Заместник Районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен.


Диана МарковаДиана Николаева Маркова

Заместник Административен ръководител – Заместник Районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен

Родена на 03.02.1974г.в град Русе.

Завършила висше образование през 1999 година във   ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново, придобита образователно- квалификационна степен „Магистър по специалност право”.

Юридически стаж:

  • 01.02.1999-01.02.2000г.- Съдебен кандидат в Окръжен съд-Плевен;
  • 15.06.2000-01.04.2006г.-Следовател в ОСО при ОП-Плевен;
  • 01.05.2006-18.01.2013г.- Прокурор в Районна прокуратура-Плевен;
  • 18.01.2013г.- до настоящият момент-Заместник Административен ръководител-Заместник Районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен.