Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Предоставяме Ви информация за условията и реда за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в Окръжна Прокуратура град Плевен - link

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ - link

Приложение 1 ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ - link