Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОП Плевен - PDF