Вътрешни правила за МПС в ОП Плевен 2022 г. - PDF

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки (ВПУЦОП) в Окръжна прокуратура гр. Плевен – 04.2022 г.

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ВПУЦОП 2022 - PDF

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОП ПЛЕВЕН 2022 - PDF

 


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОП ПЛЕВЕН 2020

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОП ПЛЕВЕН 2020