Процедури до 01.10.2014 г.

Сподели

26 Февруари 2016 г.
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2016 г. за нуждите на служителите и магистратите от РП гр. Плевен.