По конституционни дела

В изпълнение на своите правомощия по чл.150, ал.1 от Конституцията на Република България главният прокурор внася искания до Конституционния съд за обявяване на правни норми за противоконституционни норми, както  и за тълкуване на текстове от Конституцията.