30 Септември 2014 г.

Публична покана с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Тръжна документация

Други документи

26 Юни 2014 г.

Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати

Тръжна документация

Други документи

26 Юни 2014 г.

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация

Тръжна документация

Разяснения

Други документи