26 Юли 2013 г.

Доставка на консумативи за копирни машини, принтери и мултифункционални устройства за нуждите на Прокуратура на Република България

Сподели

Доставка на консумативи за копирни машини, принтери и мултифункционални устройства за нуждите на Прокуратура на Република България

Доставка на консумативи за копирни машини, принтери и мултифункционални устройства за нуждите на Прокуратура на Република България

Срок на валидност на поканата: 02.08.2013 г.

За допълнителна информация, Калоян Николов: тел. 02/ 8036017

 

Покана