Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2024 ДЕНИЗ КОРТЕЛ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 1.pdf
2 02.01.2024 КОСТАДИНА КРЪСТЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ 2.pdf
3 02.01.2024 ВЕРОНИКА АНДОНОВА КУРИЕР 3.pdf
4 19.01.2024 ЗОРНИЦА ЕФРЕМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 4.pdf
5 23.01.2024 АЛБЕНА БЕЛЧЕВА-ПЕТРОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА 5.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
6 31.01.2024 НИНА КАЛОЯНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 6.pdf
7 01.02.2024 ВЛАДИСЛАВ АНКОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ - ИНЖЕНЕР 7.pdf
8 01.02.2024 ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 8.pdf
9 05.02.2024 АНТОН ЧАУШЕВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 9.pdf
10 23.02.2024 МИЛЕНА ПОПНИКОЛОВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 10.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 10.01.2024 ДЕНИЗ КОРТЕЛ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР E3BA15BD_09.01.2024.pdf
2 01.02.2024 КОСТАДИНА КРЪСТЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ 53682C60_12.01.2024 г..pdf
3 06.02.2024 АЛБЕНА БЕЛЧЕВА-ПЕТРОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА C64507FA_06.02.2024.pdf
4 08.02.2024 ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 7FA6B769_01.02.2024.pdf
5 08.02.2024 НИНА КАЛОЯНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ F0293B9D_06.02.2024 г..pdf
6 08.02.2024 АНТОН ЧАУШЕВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 8880А23Е_07.02.2024 г..pdf
7 15.02.2024 ВЛАДИСЛАВ АНКОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ - ИНЖЕНЕР C17A880E_14.02.2024.pdf