Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2024 ДЕНИЗ КОРТЕЛ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 1.pdf
2 02.01.2024 КОСТАДИНА КРЪСТЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ 2.pdf
3 02.01.2024 ВЕРОНИКА АНДОНОВА КУРИЕР 3.pdf
4 19.01.2024 ЗОРНИЦА ЕФРЕМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 4.pdf
5 23.01.2024 АЛБЕНА БЕЛЧЕВА-ПЕТРОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА 5.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
6 31.01.2024 НИНА КАЛОЯНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 6.pdf
7 01.02.2024 ВЛАДИСЛАВ АНКОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ - ИНЖЕНЕР 7.pdf
8 01.02.2024 ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 8.pdf
9 05.02.2024 АНТОН ЧАУШЕВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 9.pdf
10 23.02.2024 МИЛЕНА ПОПНИКОЛОВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 10.pdf
11 18.03.2024 ИРЕНА ИВАНОВА ЧИСТАЧ 11.pdf
12 18.03.2024 НИКОЛЕТА ИВАНОВА ЧИСТАЧ 12.pdf
13 09.04.2024 МИГЛЕНА ГРУЕВА СЕРВИТЬОР-РАБОТНИК КУХНЯ 13.pdf
14 15.04.2024 ДЕСИСЛАВА ВЪРБАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 14.pdf
15 15.04.2024 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 15.pdf
16 15.04.2024 КАМЕЛИЯ КОЛЕВА-АВРАМОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 16.pdf
17 22.04.2024 ИЛИЯНА АВРЕСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 17.pdf
18 23.04.2024 ВЕРА СТОЯНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 18.pdf
19 13.05.2024 ИРЕНА ЦОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 19.pdf
20 13.05.2024 ПЛАМЕНА ДИНКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ- ПРОТОКОЛ 20.pdf
21 16.05.2024 РИЛКА ПАНАЙОТОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 21.pdf
22 20.05.2024 ВЕРЖИНИЯ НАКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 22.pdf
23 27.05.2024 ОГНЯН ВАСЕВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 23.pdf
24 27.05.2024 ЕВГЕНИ ДИНОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР 24.pdf
25 04.06.2024 СВЕТЛАНА МИНЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОИТЕЛ 25.pdf
26 13.06.2024 АЛБЕНА БЕЛЧЕВА-ПЕТРОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА 26.pdf
27 13.06.2024 ИВАЙЛО КОНАКЧИЙСКИ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 27.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 10.01.2024 ДЕНИЗ КОРТЕЛ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР E3BA15BD_09.01.2024.pdf
2 01.02.2024 КОСТАДИНА КРЪСТЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ 53682C60_12.01.2024.pdf
3 06.02.2024 АЛБЕНА БЕЛЧЕВА-ПЕТРОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА C64507FA_06.02.2024.pdf
4 08.02.2024 ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 7FA6B769_01.02.2024.pdf
5 08.02.2024 НИНА КАЛОЯНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ F0293B9D_06.02.2024.pdf
6 08.02.2024 АНТОН ЧАУШЕВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 8880А23Е_07.02.2024.pdf
7 15.02.2024 ВЛАДИСЛАВ АНКОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ - ИНЖЕНЕР C17A880E_14.02.2024.pdf
8 25.03.2024 МИЛЕНА ПОПНИКОЛОВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 4C056DD1_25.03.2024.pdf
9 19.04.2024 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 20С98903_18.04.2024.pdf
10 24.04.2024 ВЕРА СТОЯНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 34D5E0A9_24.04.2024.pdf
11 26.04.2024 ЗОРНИЦА ЕФРЕМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 89470D93_25.04.2024.pdf
12 02.05.2024 ИЛИЯНА АВРЕСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 08Е3D006_02.05.2024.pdf
13 15.05.2024 КАМЕЛИЯ КОЛЕВА-АВРАМОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 17CF0FEF_13.05.2024.pdf
14 15.05.2024 ДЕСИСЛАВА ВЪРБАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 7DEF9315_15.05.2024.pdf
15 16.05.2024 РИЛКА ПАНАЙОТОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ CE30BA9D_16.05.2024.pdf
16 16.05.2024 КАТЯ РЪКЛЬОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-АДМИНИСТРАТОР И ДОМАКИН C563EF03_15.05.2024.pdf
17 04.06.2024 ПЛАМЕНА ДИНКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ- ПРОТОКОЛ BB6F572C_30.05.2024.pdf
18 07.06.2024 СВЕТЛАНА МИНЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОИТЕЛ C5687BE3_06.06.2024.pdf