2022 година

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 13.01.2022 МАРГАРИТ ЧОЛПАНОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 1.pdf
2 19.01.2022 ЗЛАТКА СТОЙКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 11.01.2022 ГЕРГАНА УРУМОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 7294723D_10.01.2022.pdf
2 13.01.2022 ЦВЕТАНКА ЦВЕТКОВА-НОВАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 6037D5EF_11.01.2022.pdf