2022 година

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 13.01.2022 МАРГАРИТ ЧОЛПАНОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 1.pdf
2 19.01.2022 ЗЛАТКА СТОЙКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2.pdf
3 07.02.2022 ИВАН ИЛИЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ 3.pdf
4 07.02.2022 ПЕТЯ АЛЕКСИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 4.pdf
5 14.02.2022 СТЕФЧО БАНКОВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 5.pdf
6 16.02.2022 СИЛВИЯ ПАУНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ 6.pdf
7 23.02.2022 ЦВЕТЕЛИНА ЯНКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - ПРЕСЦЕНТЪР 7.pdf
8 01.03.2022 АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 8.pdf
9 01.04.2022 ПЕТКО ПЕТРОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 9.pdf
10 14.04.2022 НИКОЛАЙ ШОКОЛАРЕВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ШОФЬОР 10.pdf
11 18.04.2022 СИЛВИЯ СТЕФАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 11.pdf
12 29.04.2022 ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ ПРОГРАМИСТ - КРИМИНАЛИСТ 12.pdf
13 12.05.2022 СТЕФКА КИРИЛОВА ЧИСТАЧ 13.pdf
14 12.05.2022 СТЕФКА ДИМИТРОВА ЧИСТАЧ 14.pdf
15 19.05.2022 ТЕОДОР ЧОЛПАНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 15.pdf
16 19.05.2022 ПЕТКО ПЕТРОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 16.pdf
17 19.05.2022 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 17.pdf
18 26.05.2022 БЕТИНА ЖОТЕВА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 18.pdf
19 26.05.2022 ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПНО ТОЙ И РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА/ОГНЯР 19.pdf
20 06.06.2022 МИРЕЛА ЦВЕТКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 20.pdf
21 06.06.2022 КЛАРА ДИМОВА-СТАМБОЛИЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 21.pdf
22 14.06.2022 АНТОН ПЕНЕВ ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА 22.pdf
23 15.06.2022 ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 23.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 11.01.2022 ГЕРГАНА УРУМОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 7294723D_10.01.2022.pdf
2 13.01.2022 ЦВЕТАНКА ЦВЕТКОВА-НОВАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 6037D5EF_11.01.2022.pdf
3 28.01.2022 АНГЕЛ КАЛАЙДЖИЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 27F8731A_25.01.2022.pdf
4 28.01.2022 ГАЛИНА ХАДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР A97D1182_28.01.2022.pdf
5 07.02.2022 ИВАН ИЛИЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ 4E352560_01.02.2022.pdf
6 15.02.2022 СТЕФЧО БАНКОВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 1FD3F73C_14.02.2022.pdf
7 16.02.2022 МАРГАРИТ ЧОЛПАНОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ ACDA2D0A_16.02.2022.pdf
8 23.02.2022 СИЛВИЯ ПАУНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ 2687F147_21.02.2022.pdf
9 23.02.2022 ЗЛАТКА СТОЙКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 42E1595B_22.02.2022.pdf
10 24.02.2022 ПЕТЯ АЛЕКСИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 12639C05_23.02.2022.pdf
11 28.03.2022 ЦВЕТЕЛИНА ЯНКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - ПРЕСЦЕНТЪР DF18BC3E_28.03.2022.pdf
12 28.03.2022 АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВА ПРОК. ПОМОЩНИК D8AD37E5_28.03.2022.pdf
13 09.05.2022 ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ ПРОГРАМИСТ - КРИМИНАЛИСТ 62AFDD66_03.05.2022.pdf
14 10.05.2022 СИЛВИЯ СТЕФАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 0B3E35EC_05.05.2022.pdf
15 12.05.2022 НИКОЛАЙ ШОКОЛАРЕВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ШОФЬОР D0DCCE61_12.05.2022.pdf
16 27.05.2022 БЕТИНА ЖОТЕВА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ DFFDD04F_10.05.2022.pdf
17 31.05.2022 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 2B30456B_26.05.2022.pdf
18 10.06.2022 КЛАРА ДИМОВА-СТАМБОЛИЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ FDAF1201_10.06.2022.pdf
19 15.06.2022 МИРЕЛА ЦВЕТКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК C38128F5_14.06.2022.pdf
20 15.06.2022 АНТОН ПЕНЕВ ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА 7332B602_14.06.2022.pdf
21 22.06.2022 ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 5A0D42D9_21.06.2022.pdf