Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2019 РЕНИ ГРИГОРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 1.pdf
2 04.01.2019 ЛИЛЯНА ГЕРГОВА ЧИСТАЧ 2.pdf
3 05.02.2019 МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР 3.pdf
4 21.02.2019 АЛЕКСАНДРА ДУХЛАКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 4.pdf
5 18.03.2019 ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 5.pdf
6 18.03.2019 БОРИСЛАВА АВРАМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 6.pdf
7 21.03.2019 НИКОЛАЙ ВЕЛЕВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ/СНАБДИТЕЛ-ШОФЬОР 7.pdf
8 29.03.2019 СОФИЯ РИЗОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 8.pdf
9 04.04.2019 СВЕТЛИН СТЕФАНОВ ПРОГРАМИСТ-КРИМИНАЛИСТ 9.pdf
10 08.04.2019 ДЕСИСЛАВ НЕНОВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ-АДМИНИСТРАТОР-КАЛКУЛАНТ 10.pdf
11 15.04.2019 ЙОЗЕФИНА БЕШКОВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 11.pdf
12 30.04.2019 ТОДОРКА ХРИСТОВА ПОМОЩНИК ГОТВАЧ 12.pdf
13 13.05.2019 НИНА ТОДОРОВА БАРМАН-СЕРВИТЬОР 13.pdf
14 15.05.2019 ЛИЛИ МАДЖАРОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 14.pdf
15 27.05.2019 ЕЛИЦА ЗЮМБЮЛЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ- ЮРИСКОНСУЛТ 15.pdf
16 31.05.2019 ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 16.pdf
17 10.06.2019 ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 17.pdf
18 10.06.2019 ВАЛЕНТИНА НИКОЛЧОВА ПАЗАЧ, НВО 18.pdf
19 19.06.2019 НИКОЛАЙ ВЪЖАРОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ 19.pdf
20 24.06.2019 ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА КУРИЕР 20.pdf
21 05.07.2019 НАДЯ ЗАРЕВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 21.pdf
22 22.07.2019 ТОДОР КОЗАРОВ РАБОТНИК ПОДДР. СГРАДИ 22.pdf
23 01.08.2019 МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 23.pdf
24 01.08.2019 АНДРЕАН ДЖАМБАЗОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 24.pdf
25 05.08.2019 НЕДКО НЕЙКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 25.pdf
26 09.08.2019 ЦВЕТОМИР ПЕТКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 26.pdf
27 09.08.2019 НИКОЛАЙ ДЖУНИНСКИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 27.pdf
28 12.08.2019 НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 28.pdf
29 12.08.2019 КОНСТАНТИН КАИКЧИЯН ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 29.pdf
30 13.08.2019 МОНИКА МИТАШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 30.pdf
31 14.08.2019 ФИЛИП ФИЛЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 31.pdf
32 02.09.2019 СИЛВИЯ ИВАНОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 32.pdf
33 02.09.2019 ДИМИТЪР ЦОЦЕВ ПАЗАЧ, НВО 33.pdf
34 02.09.2019 КРАСИМИРА МИКОВА БАРМАН-СЕРВИТЬОР 34.pdf
35 17.09.2019 НИКОЛИНА НИКОЛОВА ЧИСТАЧ 35.pdf
36 01.10.2019 МАЛИНКА ВЪЛКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 36.pdf
37 01.10.2019 ИРИНА РАДЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ-ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 37.pdf
38 04.10.2019 КАЛИНА ТРИФОНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 38.pdf
39 08.10.2019 САШКА ПОПОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ-АДМИН./ДОМАКИН 39.pdf
40 21.10.2019 ВЕНЕТА КОКАЛОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 40.pdf
41 28.10.2019 ИВАН КРЪСТЕВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 41.pdf
42 04.11.2019 ГОСПОДИН ТОНЕВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ 42.pdf
43 11.11.2019 ЙОЗЕФИНА БЕШКОВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 43.pdf
44 20.12.2019 ХРИСТО ХРИСТОВ ПНО,РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА/ОГНЯР 44.pdf
45 20.12.2019 ГАБРИЕЛА НЕНКОВА НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТ 45.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.01.2019 РЕНИ ГРИГОРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 63ECE5CE_03.01.2019.pdf
2 10.01.2019 НЕДЯЛКО ГИНЧЕВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 41E0E3D3_10.01.2019.pdf
3 05.02.2019 МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР 0EAB206D_05.02.2019.pdf
4 22.02.2019 АЛЕКСАНДРА ДУХЛАКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 3FACAE4D_22.02.2019.pdf
5 18.03.2019 ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 8346F0D4_17.03.2019.pdf
6 20.03.2019 БОРИСЛАВА АВРАМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ A27BF86E_20.03.2019.pdf
7 28.03.2019 МАРИЯНА ЖЕНКОВА КУРИЕР C969201F_28.03.2019.pdf
8 28.03.2019 НИКОЛАЙ ВЕЛЕВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ/СНАБДИТЕЛ-ШОФЬОР 56637154_28.03.2019.pdf
9 03.04.2019 СОФИЯ РИЗОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК ЕЕ85F374_03.04.2019.pdf
10 04.04.2019 СВЕТЛИН СТЕФАНОВ ПРОГРАМИСТ-КРИМИНАЛИСТ 3FD4C5B9_04.04.2019.pdf
11 15.04.2019 ДЕСИСЛАВ НЕНОВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ-АДМИНИСТРАТОР-КАЛКУЛАНТ 5B757410_15.04.2019.pdf
12 09.05.2019 ЙОЗЕФИНА БЕШКОВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 1D66EC47_09.05.2019.pdf
13 17.05.2019 ЛИЛИ МАДЖАРОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 791605D0_17.05.2019.pdf
14 27.05.2019 ЕЛИЦА ЗЮМБЮЛЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ- ЮРИСКОНСУЛТ 1BAAOFA7_22.05.2019.pdf
15 10.06.2019 ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 4709F202_10.06.2019.pdf
16 24.06.2019 НИКОЛАЙ ВЪЖАРОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ 50E85E0E_24.06.2019.pdf
17 01.07.2019 МАРИНА ГРИГОРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 4C8D71E3_01.07.2019.pdf
18 05.07.2019 ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ DA335770_05.07.2019.pdf
19 01.08.2019 АНДРЕАН ДЖАМБАЗОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 731F405C_01.08.2019.pdf
20 01.08.2019 МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 60Е064А9_01.08.2019.pdf
21 08.08.2019 НАДЯ ЗАРЕВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР FE5D9F90_08.08.2019.pdf
22 08.08.2019 НЕДКО НЕЙКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 40B96480_08.08.2019.pdf
23 09.08.2019 ЦВЕТОМИР ПЕТКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 30E7F556_09.08.2019.pdf
24 09.08.2019 НИКОЛАЙ ДЖУНИНСКИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 5F2E35A3_09.08.2019.pdf
25 12.08.2019 НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 667E1693_12.08.2019.pdf
26 15.08.2019 КОНСТАНТИН КАИКЧИЯН ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ B71DFF66_14.08.2019.pdf
27 15.08.2019 ФИЛИП ФИЛЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 24BE63F1_14.08.2019.pdf
28 12.09.2019 СИЛВИЯ ИВАНОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ A08679A6_12.09.2019
29 02.10.2019 ИРИНА РАДЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ-ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2BE80BB2_02.10.2019
30 08.10.2019 КАЛИНА ТРИФОНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК C02E628F_08.10.2019
31 11.10.2019 САШКА ПОПОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ-АДМИН./ДОМАКИН 32FA9B22_10.10.2019
32 30.10.2019 МАЛИНКА ВЪЛКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 4E789D22_30.10.2019
33 06.11.2019 ГОСПОДИН ТОНЕВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ F7B524FE_05.11.2019
34 14.11.2019 ЙОЗЕФИНА БЕШКОВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 73B9CBCB_14.11.2019
35 20.11.2019 ВЕНЕТА КОКАЛОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 96C66A41_19.11.2019
36 28.11.2019 ИВАН КРЪСТЕВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН A5182A39_27.11.2019