Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2019 г. РЕНИ ГРИГОРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 1.pdf
2 04.01.2019 г. ЛИЛЯНА ГЕРГОВА ЧИСТАЧ 2.pdf
3 05.02.2019 г. МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР 3.pdf
4 21.02.2019 г. АЛЕКСАНДРА ДУХЛАКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 4.pdf
5 18.03.2019 г. ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 5.pdf
6 18.03.2019 г. БОРИСЛАВА АВРАМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 6.pdf
7 21.03.2019 г. НИКОЛАЙ ВЕЛЕВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ/СНАБДИТЕЛ-ШОФЬОР 7.pdf
8 29.03.2019 г. СОФИЯ РИЗОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 8.pdf
9 04.04.2019 г. СВЕТЛИН СТЕФАНОВ ПРОГРАМИСТ-КРИМИНАЛИСТ 9.pdf
10 08.04.2019 г. ДЕСИСЛАВ НЕНОВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ-АДМИНИСТРАТОР-КАЛКУЛАНТ 10.pdf
11 15.04.2019 г. ЙОЗЕФИНА БЕШКОВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 11.pdf
12 30.04.2019 г. ТОДОРКА ХРИСТОВА ПОМОЩНИК ГОТВАЧ 12.pdf
13 13.05.2019 г. НИНА ТОДОРОВА БАРМАН-СЕРВИТЬОР 13.pdf
14 15.05.2019 г. ЛИЛИ МАДЖАРОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 14.pdf
15 27.05.2019 г. ЕЛИЦА ЗЮМБЮЛЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ- ЮРИСКОНСУЛТ 15.pdf
16 31.05.2019 г. ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 16.PDF
17 10.06.2019 г. ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 17.PDF
18 10.06.2019 г. ВАЛЕНТИНА НИКОЛЧОВА ПАЗАЧ, НВО 18.pdf
19 19.06.2019 г. НИКОЛАЙ ВЪЖАРОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ 19.pdf
20 24.06.2019 г. ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА КУРИЕР 20.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.01.2019 г. РЕНИ ГРИГОРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 63ECE5CE_03.01.2019.pdf
2 10.01.2019 г. НЕДЯЛКО ГИНЧЕВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 41E0E3D3_10.01.2019.pdf
3 05.02.2019 г. МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР 0EAB206D_05.02.2019.pdf
4 22.02.2019 г. АЛЕКСАНДРА ДУХЛАКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 3FACAE4D_22.02.2019.pdf
5 18.03.2019 г. ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 8346F0D4_17.03.2019.pdf
6 20.03.2019 г. БОРИСЛАВА АВРАМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ A27BF86E_20.03.2019.pdf
7 28.03.2019 г. МАРИЯНА ЖЕНКОВА КУРИЕР C969201F_28.03.2019.pdf
8 28.03.2019 г. НИКОЛАЙ ВЕЛЕВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ/СНАБДИТЕЛ-ШОФЬОР 56637154_28.03.2019.pdf
9 03.04.2019 г. СОФИЯ РИЗОВА ПРОК. ПОМОЩНИК ЕЕ85F374_03.04.2019.pdf
10 04.04.2019 г. СВЕТЛИН СТЕФАНОВ ПРОГРАМИСТ-КРИМИНАЛИСТ 3FD4C5B9_04.04.2019.pdf
11 15.04.2019 г. ДЕСИСЛАВ НЕНОВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ-АДМИНИСТРАТОР-КАЛКУЛАНТ 5B757410_15.04.2019.pdf
12 09.05.2019 г. ЙОЗЕФИНА БЕШКОВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 1D66EC47_09.05.2019.pdf
13 17.05.2019 г. ЛИЛИ МАДЖАРОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 791605D0_17.05.2019
14 27.05.2019 г. ЕЛИЦА ЗЮМБЮЛЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ- ЮРИСКОНСУЛТ 1BAAOFA7_22.05.2019
15 10.06.2019 г. ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 4709F202_10.06.2019
16 24.06.2019 г. НИКОЛАЙ ВЪЖАРОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ 50E85E0E_24.06.2019