Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2019 г. РЕНИ ГРИГОРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 1.pdf
2 04.01.2019 г. ЛИЛЯНА ГЕРГОВА ЧИСТАЧ 2.pdf
3 05.02.2019 г. МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР 3.pdf
4 21.02.2019 г. АЛЕКСАНДРА ДУХЛАКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 4.pdf
5 18.03.2019 г. ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 5.pdf
6 18.03.2019 г. БОРИСЛАВА АВРАМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 6.pdf
7 21.03.2019 г. НИКОЛАЙ ВЕЛЕВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ/СНАБДИТЕЛ-ШОФЬОР 7.pdf
8 29.03.2019 г. СОФИЯ РИЗОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 8.pdf
9 04.04.2019 г. СВЕТЛИН СТЕФАНОВ ПРОГРАМИСТ-КРИМИНАЛИСТ 9.pdf
10 08.04.2019 г. ДЕСИСЛАВ НЕНОВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ-АДМИНИСТРАТОР-КАЛКУЛАНТ 10.pdf
11 15.04.2019 г. ЙОЗЕФИНА БЕШКОВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 11.pdf
12 30.04.2019 г. ТОДОРКА ХРИСТОВА ПОМОЩНИК ГОТВАЧ 12.pdf
13 13.05.2019 г. НИНА ТОДОРОВА БАРМАН-СЕРВИТЬОР 13.pdf
14 15.05.2019 г. ЛИЛИ МАДЖАРОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 14.pdf
15 27.05.2019 г. ЕЛИЦА ЗЮМБЮЛЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ- ЮРИСКОНСУЛТ 15.pdf
16 31.05.2019 г. ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 16.pdf
17 10.06.2019 г. ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 17.pdf
18 10.06.2019 г. ВАЛЕНТИНА НИКОЛЧОВА ПАЗАЧ, НВО 18.pdf
19 19.06.2019 г. НИКОЛАЙ ВЪЖАРОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ 19.pdf
20 24.06.2019 г. ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА КУРИЕР 20.pdf
21 05.07.2019 г. НАДЯ ЗАРЕВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 21.pdf
22 22.07.2019 г. ТОДОР КОЗАРОВ РАБОТНИК ПОДДР. СГРАДИ 22.pdf
23 01.08.2019 г. МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 23.pdf
24 01.08.2019 г. АНДРЕАН ДЖАМБАЗОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 24.pdf
25 05.08.2019 г. НЕДКО НЕЙКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 25.pdf
26 09.08.2019 г. ЦВЕТОМИР ПЕТКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 26.pdf
27 09.08.2019 г. НИКОЛАЙ ДЖУНИНСКИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 27.pdf
28 12.08.2019 г. НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 28.pdf
29 12.08.2019 г. КОНСТАНТИН КАИКЧИЯН ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 29.pdf
30 13.08.2019 г. МОНИКА МИТАШЕВА КУРИЕР 30.pdf
31 14.08.2019 г. ФИЛИП ФИЛЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 31.pdf
32 02.09.2019 г. СИЛВИЯ ИВАНОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 32.pdf
33 02.09.2019 г. ДИМИТЪР ЦОЦЕВ ПАЗАЧ, НВО 33.pdf
34 02.09.2019 г. КРАСИМИРА МИКОВА БАРМАН-СЕРВИТЬОР 34.pdf
35 17.09.2019 г. НИКОЛИНА НИКОЛОВА ЧИСТАЧ 35.pdf
36 01.10.2019 г. МАЛИНКА ВЪЛКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 36.pdf
37 01.10.2019 г. ИРИНА РАДЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ-ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 37.pdf
38 04.10.2019 г. КАЛИНА ТРИФОНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 38.pdf
39 08.10.2019 г. САШКА ПОПОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ-АДМИН./ДОМАКИН 39.pdf
40 21.10.2019 г. ВЕНЕТА КОКАЛОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 40.pdf
41 28.10.2019 г. ИВАН КРЪСТЕВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 41.pdf
42 04.11.2019 г. ГОСПОДИН ТОНЕВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ 42.pdf
43 11.11.2019 г. ЙОЗЕФИНА БЕШКОВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 43.pdf
44 20.12.2019 г. ХРИСТО ХРИСТОВ ПНО,РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА/ОГНЯР 44.pdf
45 20.12.2019 г. ГАБРИЕЛА НЕНКОВА НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТ 45.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.01.2019 г. РЕНИ ГРИГОРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 63ECE5CE_03.01.2019.pdf
2 10.01.2019 г. НЕДЯЛКО ГИНЧЕВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 41E0E3D3_10.01.2019.pdf
3 05.02.2019 г. МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР 0EAB206D_05.02.2019.pdf
4 22.02.2019 г. АЛЕКСАНДРА ДУХЛАКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 3FACAE4D_22.02.2019.pdf
5 18.03.2019 г. ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 8346F0D4_17.03.2019.pdf
6 20.03.2019 г. БОРИСЛАВА АВРАМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ A27BF86E_20.03.2019.pdf
7 28.03.2019 г. МАРИЯНА ЖЕНКОВА КУРИЕР C969201F_28.03.2019.pdf
8 28.03.2019 г. НИКОЛАЙ ВЕЛЕВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ/СНАБДИТЕЛ-ШОФЬОР 56637154_28.03.2019.pdf
9 03.04.2019 г. СОФИЯ РИЗОВА ПРОК. ПОМОЩНИК ЕЕ85F374_03.04.2019.pdf
10 04.04.2019 г. СВЕТЛИН СТЕФАНОВ ПРОГРАМИСТ-КРИМИНАЛИСТ 3FD4C5B9_04.04.2019.pdf
11 15.04.2019 г. ДЕСИСЛАВ НЕНОВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ-АДМИНИСТРАТОР-КАЛКУЛАНТ 5B757410_15.04.2019.pdf
12 09.05.2019 г. ЙОЗЕФИНА БЕШКОВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 1D66EC47_09.05.2019.pdf
13 17.05.2019 г. ЛИЛИ МАДЖАРОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 791605D0_17.05.2019.pdf
14 27.05.2019 г. ЕЛИЦА ЗЮМБЮЛЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ- ЮРИСКОНСУЛТ 1BAAOFA7_22.05.2019.pdf
15 10.06.2019 г. ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 4709F202_10.06.2019.pdf
16 24.06.2019 г. НИКОЛАЙ ВЪЖАРОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ 50E85E0E_24.06.2019.pdf
17 01.07.2019 г. МАРИНА ГРИГОРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 4C8D71E3_01.07.2019.pdf
18 05.07.2019 г. ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ DA335770_05.07.2019.pdf
19 01.08.2019 г. АНДРЕАН ДЖАМБАЗОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 731F405C_01.08.2019.pdf
20 01.08.2019 г. МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 60Е064А9_01.08.2019.pdf
21 08.08.2019 г. НАДЯ ЗАРЕВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР FE5D9F90_08.08.2019.pdf
22 08.08.2019 г. НЕДКО НЕЙКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 40B96480_08.08.2019.pdf
23 09.08.2019 г. ЦВЕТОМИР ПЕТКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 30E7F556_09.08.2019.pdf
24 09.08.2019 г. НИКОЛАЙ ДЖУНИНСКИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 5F2E35A3_09.08.2019.pdf
25 12.08.2019 г. НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 667E1693_12.08.2019.pdf
26 15.08.2019 г. КОНСТАНТИН КАИКЧИЯН ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ B71DFF66_14.08.2019.pdf
27 15.08.2019 г. ФИЛИП ФИЛЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 24BE63F1_14.08.2019.pdf
28 12.09.2019 г. СИЛВИЯ ИВАНОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ A08679A6_12.09.2019
29 02.10.2019 г. ИРИНА РАДЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ-ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2BE80BB2_02.10.2019
30 08.10.2019 г. КАЛИНА ТРИФОНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК C02E628F_08.10.2019
31 11.10.2019 г. САШКА ПОПОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ-АДМИН./ДОМАКИН 32FA9B22_10.10.2019
32 30.10.2019 г. МАЛИНКА ВЪЛКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 4E789D22_30.10.2019
33 06.11.2019 г. ГОСПОДИН ТОНЕВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ F7B524FE_05.11.2019
34 14.11.2019 г. ЙОЗЕФИНА БЕШКОВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 73B9CBCB_14.11.2019
35 20.11.2019 г. ВЕНЕТА КОКАЛОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 96C66A41_19.11.2019
36 28.11.2019 г. ИВАН КРЪСТЕВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН A5182A39_27.11.2019