Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2019 г. РЕНИ ГРИГОРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 1.pdf
2 04.01.2019 г. ЛИЛЯНА ГЕРГОВА ЧИСТАЧ 2.pdf
3 05.02.2019 г. МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР 3.pdf
4 21.02.2019 г. АЛЕКСАНДРА ДУХЛАКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 4.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.01.2019 г. РЕНИ ГРИГОРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 63ECE5CE_03.01.2019.pdf
2 10.01.2019 г. НЕДЯЛКО ГИНЧЕВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 41E0E3D3_10.01.2019.pdf
3 05.02.2019 г. МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР 0EAB206D_05.02.2019.pdf
4 22.02.2019 г. АЛЕКСАНДРА ДУХЛАКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 3FACAE4D_22.02.2019.pdf