Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи

(публикуванa за обществени консултации на 20.03.2018 г; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mail: [email protected])

Проект на Инструкция

Приложение № 1, съгласно чл. 12 от проекта

Доклад на междуведомствената работна група до главния прокурор и министъра на отбраната