Прокуратурата на Република България е единна и структурата й е в съответствие с тази на съдилищата (чл. 136 ЗСВ). Прокуратурата се състои от главен прокурор, Върховна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните прокуратури има следствени отдели.

Видове и брой прокуратури в страната:

  • 5 апелативни прокуратури
    • 1 Военно-апелативна прокуратура  
  • 27 окръжни прокуратури,
    • Софийска градска прокуратура със статут на окръжна прокуратура
  • 3 военноокръжни прокуратури
  • 36 районни прокуратури и 77 териториални отделения към тях

Структура

 

Структура на прокуратурата на Република България