БОРИСЛАВ БОБИ САРАФОВ

Образование

1994 г.
Висш институт на МВР - София

1987 г.
27 ЕСПУ „Акад. Г.Караславов” - София

Професионален опит

01.11.1994 г. - 26.01.1996 г.
Инспектор по режимно-административната дейност в Главно управление на местата за лишаване от свобода

01.02.1996 г. - 18.02.2001 г.
Следовател в Софийска окръжна следствена служба

19.02.2001 г. - 31.05.2001 г.
Зам.-районен прокурор в Районна прокуратура - Сливница

01.06.2001 г. - 05.11.2006 г.
Прокурор в Софийска окръжна прокуратура

06.11.2006 г. - 28.02.2007 г.
Прокурор във Върховна административна прокуратура отдел „Съдебен”

01.03.2007 г. - 29.06.2011 г.
Прокурор във Върховна касационна прокуратура отдел „Противодействие на организираната престъпност”

30.06.2011 г.
Ръководител на Апелативната специализирана прокуратура

18.01.2013 г.
Заместник на главния прокурор на РБ

18.12.2017 г. 
Встъпва в длъжност като директор на Националната следствена служба

15.12.2022 г.
Встъпва в длъжност за втори мандат като директор на Националната следствена служба

На 16.06.2023 г. е избран от Прокурорската колегия на ВСС за и.ф. Главен прокурор на Република България

Допълнителни умения, знания и постижения

2002 г. - 27.05.2005 г.
Пълен курс на обучение по Туининг проекта на програма ФАР “BG 0203.06” - “Укрепване на институционалния капацитет на прокуратурата за борба с организираната престъпност, стопанската престъпност и корупцията”

07.07 - 09.07.2004 г.
Семинар за ръководни кадри на прокуратурата по програмата за “Укрепване на Прокуратурата на Р България”

19.01 - 20.01.2006 г.
Семинар “Инструменти за международно сътрудничество по наказателни въпроси в европейския съюз”

04.10 - 06.10.2006 г.
Семинар за обучители „Обучение на магистрати и служители по новия НПК”

11.10 - 13.10.2006 г.
Международен семинар „Специални техники, използвани в борбата срещу организираната престъпност и корупцията”

11.06 - 15.06.2007 г.
Международен семинар “Борба с прането на пари и организираната престъпност”

14.05 - 24.05.2012 г.
Обучение към Държавния департамент на САЩ по тема „Борба с организираната престъпност“, проведено във ФБР и федералната прокуратура.

18.06 - 22.06.2012 г.
Обучение към DEA /Агенция за борба с наркотиците на САЩ/ на тема „Пране на пари и отнемане на имущество, придобито от наркотрафик“

15.10 – 20.10.2012 г.
Учебно посещение в Националния съд и Прокуратурата за борба с тероризма и организираната престъпност на Кралство Испания

Награди

С протокол № 30/09.10.2002 г. изразена служебна благодарност от Висшия съдебен съвет за високи професионални и нравствени качества

Със заповед № 402/20.02.2009 г. на главния прокурор на РБ за положени изключителни усилия в борбата с организираната престъпност и съществен принос за констатираните положителни изводи в четвъртия доклад по Механизма за сътрудничество и проверка.

Със заповед № 678/02.03.2012 г. на главния прокурор на РБ за постигнати високи резултати в работата