Достъп до информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявление за достъп до обществена информация може да попълните по образец и да изпратите на адреса на Информационния център на Прокуратурата на Република България:

1061 София, бул. "Витоша" №2 стая 79, партер

тел.: 986 76 71, email: [email protected]

Центърът работи от 8.30 часа до 17.00 часа без прекъсване.

В електронното си съобщение до прокуратурата трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА / 791.3 KB

Заповед РД-04-230 от 21.06.2016 г. / 57.0 KB

Заявление за достъп до обществена информация до Главния прокурор на ПРБ / 33.5 KB

Дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация / 20.3 KB

Заявление за достъп до обществена информация до Административен ръководител на прокуратура / 34.5 KB

Банкова сметка / 82.0 B