Съвместни актове със сродни органи в чужди държави и с международни организации

Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Прокуратурата на Република Сърбия

Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Прокуратурата на Република Сърбия

Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Прокуратурата на Унгария

Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Прокуратурата на Унгария

Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Прокуратурата на Унгария - английски език

Меморандум за сътрудничество между Военната прокуратура към Върховния касационен съд на Република Италия и Прокуратурата на Република България

Меморандум за сътрудничество между Военната Прокуратура към Върховния касационен съд на Република Италия и Прокуратурата на Република България

Меморандум за сътрудничество между Военната Прокуратура към Върховния Касационен Съд на Република Италия и Прокуратурата на Република България - английски език

Протокол за сътрудничество между румънското Публично министерство и българската Главна прокуратура от 13.12.1999 г.

Протокол-Румъния / 157.1 KB

Меморандум за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Генералната прокуратура на Украйна от 01.06.2001 г.

Меморандум-Украйна / 299.9 KB

Меморандум за сътрудничество между Швейцарската федерална прокуратура и Прокуратурата на Република България при разследвания за борба с международната престъпност от 25.09.2001 г.

Меморандум - Швейцария / 105.1 KB

Меморандум за сътрудничество между службата на главния прокурор на Република България и Националното бюро "Антимафия" на Италия в борбата срещу организираната престъпност и изпирането на приходи от престъпна дейност от 17.06.2005 г.

Меморандум-Италия / 175.5 KB

Споразумение за сътрудничество между Баварското държавно министерство на правосъдието (Прокуратурата Нюрнберг – Фюрт) и Прокуратурата на Република България (Софийската окръжна прокуратура) от 12.12.2006 г.

Споразумение-Нюрнберг – Фюрт / 138.9 KB

Декларация за правно сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Главната прокуратура Кобленц, Райнланд-ПФАЛЦ от 26.11.2007 г.

Декларация-Кобленц, Райнланд-ПФАЛЦ / 118.0 KB

Протокол за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Главната прокуратура при Касационния съд на Република Франция от 16.06.2008 г.

Протокол сътрудничество-Франция / 122.1 KB

Меморандум „Френско-Български екипи за разследване“ от 16.06.2008 г.

Меморандум-Франция-екипи за разследване / 78.5 KB

Споразумение за сътрудничество между Генералната прокуратура на Руската Федерация и Прокуратурата на Република България от 09.10.2008 г. (Споразумение за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Генералната прокуратура на Руската Федерация от 26.10.2000 г. - отм. със Споразумението от 2008 г.)

Споразумение-Русия / 264.5 KB   Споразумение-Русия_отм. / 188.5 KB

Програма за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Генералната прокуратура на Руската федерация за 2017–2019 г. от 18.09.2017 г. (Програма за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Генералната прокуратура на Руската федерация за 2015–2016 г. от 28.01.2015 г.)

Програма сътрудничество-Русия 2017 - 2019 / 96.2 KB   Програма сътрудничество-Русия 2015 - 2016_отм. / 81.7 KB

Споразумение за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Генералната прокуратура на Република Казахстан от 12.05.2010 г.

Споразумение-Казахстан / 259.6 KB

Споразумение за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Федералната прокуратура на Кралство Белгия от 23.04.2014 г.

Споразумение-Белгия / 238.9 KB

Споразумение между Прокуратурата на Република България и Главната прокуратура към Касационния съд на Република Турция от 02.06.2014 г.

Споразумение-Турция / 365.1 KB

Споразумение за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Върховната народна прокуратура на Китайската народна република от 08.12.2014 г. (Споразумение за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Върховната народна прокуратура на Китайската народна република от 08.10.2000 г. - отм. със Споразумението от 2014 г.)

Споразумение-Китай / 141.4 KB   Споразумение-Китай_отм. / 105.5 KB

Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ) от 18.03.2015 г.

Меморандум-УНИЦЕФ / 174.5 KB

Споразумение за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Прокуратурата на Република Македония от 20.04.2015 г.

Споразумение-Македония / 265.5 KB

Споразумение за сътрудничество между Върховната народна прокуратура на Социалистическа република Виетнам и Прокуратурата на Република България от 24.04.2015 г.

Споразумение-Виетнам / 153.9 KB

Протокол за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Върховната държавна прокуратура на Черна гора от 17.11.2015 г.

Протокол сътрудничество-Черна гора / 155.7 KB

Меморандум за разбирателство за сътрудничество между Прокуратурата към Върховния съд на Република Гърция и Прокуратурата на Република България от 23.11.2015 г.

Меморандум-Гърция / 94.0 KB