Прием на граждани

 Приемна на главния прокурор

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед на главния прокурор от 09.03.2020 г. е преустановен приема на граждани в Приемната на главния прокурор и от административните ръководители на прокуратурите, с цел превенция и намаляване на риска от възникване на нови случаи на вирусна инфекция (COVID-19) предвид създадената епидемична обстановка.

Молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения могат да се подават в информационните центрове на прокуратурите. Справки за движението на преписки и дела могат да се извършват на място, по телефона или чрез електронната поща и електронните сайтове на прокуратурите.

 

 

 

Приемната на главния прокурор се намира в гр. София, в сградата на Администрацията на главния прокурор, с адрес площад „Св. Неделя“ № 1.

В Приемната се осъществяват следните дейности:

1. прием на граждани;

2. изслушване на поставените въпроси и искания и насочването им по компетентност;

3. приемане и регистриране на подадени молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения, запитвания и други;

4. съставяне на писмени протоколи за получени устни съобщения за извършени престъпления.

Приемът на граждани се осъществява в работни дни, както следва:

- понеделник, сряда и петък: от 9.00 ч. до 12.00 ч.

- вторник и четвъртък: от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Заявка за прием може да се прави на телефонен номер: 02/800 56 36 и на електронен адрес: [email protected]

Приемът на граждани по предварителна заявка се осъществява по график и не може да отнема повече от 2/3 от ежедневното приемно време.

Приемът се осъществява от прокурори от отдел "Административен" при ВКП.

Прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.

Приемното време, заето по предварителни заявки, се обявява след изготвяне на графика, в Приемната и на официалния сайт на ПРБ. Заявителите се уведомяват по телефон или на електронна поща за датата и часа на приема им.

Гражданите, посетили Приемната без предварителна заявка, се приемат в предварително обявеното, незаето от графика време, както и във времето на неявили се заявители, включени в обявения график.

По разпореждане на главния прокурор, може да бъде организирана изнесена негова приемна по седалището на апелативна, окръжна или районна прокуратура или в друго населено място.

Датите и часовете на приема се оповестяват предварително на интернет сайта на ПРБ и на интернет сайта на прокуратурата, в която ще се организира изнесената приемна.

 

Прием от административните ръководители на прокуратурите

Административните ръководители на прокуратурите или определени от тях заместници приемат граждани.

Приемът се осъществява от административните ръководители на районните прокуратури поне два пъти месечно, а от административните ръководители на останалите прокуратури – поне веднъж месечно, в подходящо помещение в сградата на прокуратурата, по график с приемни дни и часове.

Графикът с приемните дни и часове се публикува на интернет сайта на съответната прокуратура, като се посочват телефонен номер и електронна поща за контакт. Приемните дни на административните ръководители на прокуратурите се оповестяват и на интернет сайта на ПРБ.

Подадените молби, жалби, сигнали, съобщения и други документи се приемат и се регистрират. На гражданите се предоставя регистрационен номер с дата на завеждане на документите на хартиен носител.

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

1. насочват по компетентност;

2. приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

3. осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

4. разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

5. при устно съобщение за извършено престъпление, съставят протокол;

6. разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения в НПК ред.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

 

Изнесени приемни

Административните ръководители на апелативните прокуратури (с изключение на Апелативната специализирана прокуратура) или техни заместници приемат граждани в изнесени приемни по седалището на всяка от окръжните прокуратури от района им, веднъж на три месеца.

Административните ръководители на окръжните прокуратури приемат граждани в изнесени приемни по седалището на всяка от районните прокуратури от района им, веднъж на два месеца.

При необходимост, приемни могат да се организират и в други населени места в съответните райони. Административните ръководители на районните прокуратури могат да организират, при необходимост, приемни в населени места в района им, извън седалището на районната прокуратура.

Графикът на изнесения прием с приемните дни по дати и приемно време се определя от съответния административен ръководител и се оповестява в началото на всяко шестмесечие на интернет сайта на ПРБ, на интернет сайта на съответната прокуратура, както и пред помещението на изнесената приемна, а по възможност – и в местни медии.

 

Прием на административните ръководители на прокуратури:

АП-София

Прием

Изнесен прием

АП-Пловдив

Прием

Изнесен прием

АП-Велико Търново

Прием

АП-Варна

Прием

 

АП-Бургас

Прием

ОП-Благоевград

Прием

Изнесен прием

ОП- Кърджали

Прием

Изнесен прием

 

ОП - Велико Търново

Прием

ОП Варна

Прием

 

ОП-Бургас

Прием

РП-Благоевград

Прием

 

РП-В.Търново

Прием

РП-Варна

Прием

РП-Айтос

Прием

РП-Гоце Делчев

Прием

РП-Крумовград

Прием

РП-Г.Оряховица

Прием

 

РП-Бургас

Прием

РП-Петрич

Прием

РП-Кърджали

Прием

 

 

РП-Карнобат

Прием

РП-Разлог

Прием

РП-Момчилград

Прием

РП-Павликени

Прием

ОП-Добрич

Прием

 

РП-Сандански

Прием

 

ОП-Пазарджик

Прием

Изнесен прием

 

РП-Свищов

Прием

 

РП-Балчик

Прием

 

 

 

ОП-Видин

 

Прием/Изнесен прием

РП-Велинград

Прием

 

ОП-Габрово

Прием

РП-Генерал Тошево

Прием

 

 

 

 

РП-Пазарджик

Прием

РП-Габрово

Прием

 

РП-Добрич

 

Прием

 

РП-Видин

Прием

 

РП-Панагюрище

Прием

 

РП-Каварна

Прием

 

 

РП-Пещера

Прием

РП-Севлиево

Прием

 

ОП-Сливен

Прием

ОП-Враца

Прием

Изнесен прием

ОП-Пловдив

Прием

 

 

ОП-Разград

Прием

 

 

РП-Бяла Слатина

Прием

 

РП-Асеновград

Прием

 

ОП-Ловеч

Прием

 

 

 

 

РП-Враца

Прием

РП-Карлово

Прием

РП-Ловеч

Прием

 

РП-Сливен

Прием

РП-Козлодуй

Прием

 

РП-Пловдив

Прием

 

РП-Луковит

Прием

 

РП-Разград

Прием

ОП-Ямбол

Прием

РП-Мездра

Прием

Изнесен прием - окръжен прокурор

РП-Първомай

Прием

 

РП-Тетевен

Прием

 

ОП-Силистра

Прием

 

 

РП-Оряхово

Прием

ОП-Смолян

Прием/Изнесен прием

РП-Троян

Прием

 

 

ОП-Кюстендил

Прием

Изнесен прием

Изнесен прием Дупница

РП-Девин

Прием

ОП-Плевен

Прием

Изнесен прием

РП-Силистра

Прием

РП-Ямбол

Прием

РП-Дупница

Прием

 

РП-Златоград

Прием

 

 

 

РП-Кюстендил

Прием

 

 

 

 

 

ОП-Търговище

Прием

 

ОП-Монтана

Прием

Изнесен прием

 

 

 

 

 

 

РП-Берковица

Прием

РП-Смолян

Прием/Изнесен прием

РП-Плевен

Прием

 

 

РП-Лом

Прием

 

ОП-Стара Загора

Прием

 

 

РП-Търговище

Прием

 

 

РП-Монтана

Прием

 

 

ОП-Русе

Прием

ОП-Шумен

Прием

 

 

 

ОП-Перник

Прием

Изнесен прием

РП-Казанлък

Прием

 

 

 

 

 

РП-Русе

Прием

 

 

РП-Перник

Прием

РП-Стара Загора

Прием

 

РП-Шумен

Прием

 

РП-Радомир

Прием

РП-Чирпан

Прием

 

 

 

 

ОП-Хасково

Прием

Изнесен прием

 

 

 

Софийска градска прокуратура

Прием

Изнесен прием

РП-Димитровград

Прием

 

 

 

 

Софийска районна прокуратура
Прием

 

РП-Ивайловград

Прием

 

 

 

Окръжна прокуратура-София

Прием

Изнесен прием

РП-Свиленград

Прием

 

 

 

 

РП-Ботевград

Прием

РП-Харманли

Прием

 

 

 

РП-Елин Пелин

Прием

РП-Хасково

Прием

 

 

 

РП-Етрополе

Прием

 

 

 

 

РП-Ихтиман

Прием

 

 

 

 

РП-Костинброд

Прием

 

 

 

 

 

РП-Пирдоп

Прием

Изнесен прием окръжен прокурор

 

 

 

 

РП-Самоков

Прием

 

 

 

 

РП-Своге

Прием

 

 

 

 

РП-Сливница

Прием

 

     

 

ВоАП

Прием

Изнесен прием

Апелативна специализирана прокуратура

Прием

 

ВОП-София

Прием

Специализирана прокуратура

Прием

ВОП-Пловдив

Прием

 

ВОП-Сливен

Прием

 

 

 

ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

/Правилата за прием на граждани са в сила от 14.11.2016 г., съгласно Заповед № РД-02-29/31.10.2016 г. на главния прокурор/