12 Юни 2020 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Осигуряване на логистика за провеждане на регионална среща на главните прокурори от Балканския регион“

Тръжна документация

Други документи

5 Юни 2020 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на Прокуратура на Република България, разделена по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка ...“.

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

2 Юни 2020 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на офис и мебелно обзавеждане по три обособени позиции:

Документация

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

26 Май 2020 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили по 3 (три) обособени позиции:

Документация

Тръжна документация

Други документи