2021 година

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.01.2021 ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СЪДЕБЕН АРХИВАР 1.pdf
2 28.01.2021 БОРИСЛАВА МУРДЖЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2.pdf
3 02.02.2021 ДИАНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 3.pdf
4 02.02.2021 РАЛИЦА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 4.pdf
5 02.02.2021 ЕЛЕНА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 5.pdf
6 02.02.2021 ГАЛИНА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 6.pdf
7 16.02.2021 КАТЯ СТАНЧЕВА ЧИСТАЧ 7.pdf
8 19.02.2021 ЕЛЕНА ЧАЛЪКОВА ЧИСТАЧ 8.pdf
9 22.03.2021 МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 9.pdf
10 25.03.2021 РОСИЦА ГРОЗЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 10.pdf
11 31.03.2021 ХРИСТИНА КАСАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 11.pdf
12 31.03.2021 СОФИЯ РИЗОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 12.pdf
13 06.04.2021 ГЕОРГИ АРНАУДОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 13.pdf
14 12.04.2021 ИВЕЛИНА МИТЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 14.pdf
15 16.04.2021 ВЕСЕЛИН ХРАНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ 15.pdf
16 20.04.2021 ПЛАМЕН ИВАНОВ КУРИЕР 16.pdf
17 26.04.2021 ГОРЯН ВАСИЛЕВ ПРИЗОВКАР 17.pdf
18 27.04.2021 ГЕОРГИ АРНАУДОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 18.pdf
19 17.05.2021 ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 19.pdf
20 18.05.2021 КИРИЛ КИРИЛОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 20.pdf
21 20.05.2021 ДИМИТРИНКА ЯНКОВА КАМЕРИЕР 21.pdf
22 20.05.2021 ВАНЯ ОПРИКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 22.pdf
23 31.05.2021 КАЛИНА АНКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 23.pdf
24 31.05.2021 КАТЯ РЪКЛЬОВА СЕРВИТЬОР-РАБОТНИК КУХНЯ 24.pdf
25 07.06.2021 АТАНАС РАЕВ ГЛАВЕН ГОТВАЧ 25.pdf
26 14.06.2021 НЕЛИ ЛАЗАРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 26.pdf
27 14.06.2021 АНГЕЛИНА БОГДАНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 27.pdf
28 14.06.2021 БОРИСЛАВА ТАЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 28.pdf
29 21.06.2021 АНЕЛИЯ РУСЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 29.pdf
30 01.07.2021 КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 30.pdf
31 01.07.2021 КАЛИНА ТРИФОНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 31.pdf
32 02.07.2021 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 32.pdf
33 07.07.2021 ТЕОДОР ЧОЛПАНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 33.pdf
34 27.07.2021 АСЯ ЦОЛОВА БАРМАН/СЕРВИТЬОР 34.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 20.01.2021 ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СЪДЕБЕН АРХИВАР 3E8705CD_20.01.2021.pdf
2 04.02.2021 БОРИСЛАВА МУРДЖЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 3063FCF3_02.02.2021.pdf
3 16.02.2021 РАЛИЦА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ DE316823_15.02.2021.pdf
4 26.02.2021 ДИАНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2B935629_24.02.2021.pdf
5 26.02.2021 ЕЛЕНА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ A0BDADD6_23.02.2021.pdf
6 22.03.2021 МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК A718C644_22.03.2021.pdf
7 25.03.2021 РОСИЦА ГРОЗЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 94C4B169_25.03.2021.pdf
8 29.03.2021 ГАЛИНА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 26D26CC4_26.03.2021.pdf
9 31.03.2021 ХРИСТИНА КАСАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 3CE197B5_30.03.2021.pdf
10 31.03.2021 СОФИЯ РИЗОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 9D29DF05_04.03.2021.pdf
11 15.04.2021 ИВЕЛИНА МИТЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 5C446334_14.04.2021.pdf
12 26.04.2021 ВЕСЕЛИН ХРАНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ A1816C2B_26.04.2021.pdf
13 17.05.2021 ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 66878AFD_17.05.2021.pdf
14 18.05.2021 КИРИЛ КИРИЛОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 9DDB7DAA_17.05.2021.pdf
15 18.05.2021 ГОРЯН ВАСИЛЕВ ПРИЗОВКАР EE006737_18.05.2021.pdf
16 16.06.2021 АНГЕЛИНА БОГДАНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК CA7735D6_16.06.2021.pdf
17 18.06.2021 ВАНЯ ОПРИКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ B3432E7F_17.06.2021.pdf
18 18.06.2021 НЕЛИ ЛАЗАРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 3D84EDF6_17.06.2021.pdf
19 24.06.2021 АНЕЛИЯ РУСЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 06F45C80_24.06.2021.pdf
20 29.06.2021 КАЛИНА АНКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 43D1D672_29.06.2021.pdf
21 05.07.2021 БОРИСЛАВА ТАЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 582356F5_05.07.2021.pdf
22 13.07.2021 КАЛИНА ТРИФОНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК AF198FDB_13.07.2021.pdf
23 28.07.2021 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 30C826F0_28.07.2021.pdf
24 29.07.2021 КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 0AA2E8F7_29.07.2021.pdf