2021 година

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.01.2021 ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СЪДЕБЕН АРХИВАР 1.pdf
2 28.01.2021 БОРИСЛАВА МУРДЖЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2.pdf
3 02.02.2021 ДИАНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 3.pdf
4 02.02.2021 РАЛИЦА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 4.pdf
5 02.02.2021 ЕЛЕНА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 5.pdf
6 02.02.2021 ГАЛИНА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 6.pdf
7 16.02.2021 КАТЯ СТАНЧЕВА ЧИСТАЧ 7.pdf
8 19.02.2021 ЕЛЕНА ЧАЛЪКОВА ЧИСТАЧ 8.pdf
9 22.03.2021 МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 9.pdf
10 25.03.2021 РОСИЦА ГРОЗЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 10.pdf
11 31.03.2021 ХРИСТИНА КАСАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 11.pdf
12 31.03.2021 СОФИЯ РИЗОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 12.pdf
13 06.04.2021 ГЕОРГИ АРНАУДОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 13.pdf
14 12.04.2021 ИВЕЛИНА МИТЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 14.pdf
15 16.04.2021 ВЕСЕЛИН ХРАНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ 15.pdf
16 20.04.2021 ПЛАМЕН ИВАНОВ КУРИЕР 16.pdf
17 26.04.2021 ГОРЯН ВАСИЛЕВ ПРИЗОВКАР 17.pdf
18 27.04.2021 ГЕОРГИ АРНАУДОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 18.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 20.01.2021 ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СЪДЕБЕН АРХИВАР 3E8705CD_20.01.2021.pdf
2 04.02.2021 БОРИСЛАВА МУРДЖЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 3063FCF3_02.02.2021.pdf
3 16.02.2021 РАЛИЦА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ DE316823_15.02.2021.pdf
4 26.02.2021 ДИАНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2B935629_24.02.2021.pdf
5 26.02.2021 ЕЛЕНА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ A0BDADD6_23.02.2021.pdf
6 22.03.2021 МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК A718C644_22.03.2021.pdf
7 25.03.2021 РОСИЦА ГРОЗЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 94C4B169_25.03.2021.pdf
8 29.03.2021 ГАЛИНА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 26D26CC4_26.03.2021.pdf
9 31.03.2021 ХРИСТИНА КАСАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 3CE197B5_30.03.2021.pdf
10 31.03.2021 СОФИЯ РИЗОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 9D29DF05_04.03.2021.pdf
11 15.04.2021 ИВЕЛИНА МИТЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 5C446334_14.04.2021.pdf
12 26.04.2021 ВЕСЕЛИН ХРАНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ A1816C2B_26.04.2021.pdf