Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.01.2021 ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СЪДЕБЕН АРХИВАР 1.pdf
2 28.01.2021 БОРИСЛАВА МУРДЖЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2.pdf
3 02.02.2021 ДИАНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 3.pdf
4 02.02.2021 РАЛИЦА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 4.pdf
5 02.02.2021 ЕЛЕНА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 5.pdf
6 02.02.2021 ГАЛИНА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 6.pdf
7 16.02.2021 КАТЯ СТАНЧЕВА ЧИСТАЧ 7.pdf
8 19.02.2021 ЕЛЕНА ЧАЛЪКОВА ЧИСТАЧ 8.pdf
9 22.03.2021 МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 9.pdf
10 25.03.2021 РОСИЦА ГРОЗЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 10.pdf
11 31.03.2021 ХРИСТИНА КАСАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 11.pdf
12 31.03.2021 СОФИЯ РИЗОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 12.pdf
13 06.04.2021 ГЕОРГИ АРНАУДОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 13.pdf
14 12.04.2021 ИВЕЛИНА МИТЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 14.pdf
15 16.04.2021 ВЕСЕЛИН ХРАНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ 15.pdf
16 20.04.2021 ПЛАМЕН ИВАНОВ КУРИЕР 16.pdf
17 26.04.2021 ГОРЯН ВАСИЛЕВ ПРИЗОВКАР 17.pdf
18 27.04.2021 ГЕОРГИ АРНАУДОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 18.pdf
19 17.05.2021 ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 19.pdf
20 18.05.2021 КИРИЛ КИРИЛОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 20.pdf
21 20.05.2021 ДИМИТРИНКА ЯНКОВА КАМЕРИЕР 21.pdf
22 20.05.2021 ВАНЯ ОПРИКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 22.pdf
23 31.05.2021 КАЛИНА АНКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 23.pdf
24 31.05.2021 КАТЯ РЪКЛЬОВА СЕРВИТЬОР-РАБОТНИК КУХНЯ 24.pdf
25 07.06.2021 АТАНАС РАЕВ ГЛАВЕН ГОТВАЧ 25.pdf
26 14.06.2021 НЕЛИ ЛАЗАРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 26.pdf
27 14.06.2021 АНГЕЛИНА БОГДАНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 27.pdf
28 14.06.2021 БОРИСЛАВА ТАЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 28.pdf
29 21.06.2021 АНЕЛИЯ РУСЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 29.pdf
30 01.07.2021 КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 30.pdf
31 01.07.2021 КАЛИНА ТРИФОНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 31.pdf
32 02.07.2021 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 32.pdf
33 07.07.2021 ТЕОДОР ЧОЛПАНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 33.pdf
34 27.07.2021 АСЯ ЦОЛОВА БАРМАН/СЕРВИТЬОР 34.pdf
35 03.08.2021 ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 35.pdf
36 13.08.2021 СИЛВИЯ ПАУНОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ 36.pdf
37 13.08.2021 ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 37.pdf
38 13.08.2021 ДИМИТЪР ПАШОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР 38.pdf
39 30.08.2021 ЕМИЛИЯ БОНЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 39.pdf
40 30.08.2021 НИКОЛАЙ РАЛЯКОВ КУРИЕР 40.pdf
41 30.08.2021 ПЕТЪР БАЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 41.pdf
42 30.08.2021 АТАНАС РАЕВ ГЛАВЕН ГОТВАЧ 42.pdf
43 07.09.2021 СИЛВИЯ ПАУНОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ 43.pdf
44 27.09.2021 СТЕФКА ДИМИТРОВА ЧИСТАЧ 44.pdf
45 28.09.2021 НИКОЛАЙ ШОКОЛАРЕВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ШОФЬОР 45.pdf
46 29.09.2021 СВЕТЛА НЕГРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 46.pdf
47 01.10.2021 ВЕСЕЛИНА ДАКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 47.pdf
48 01.10.2021 ВЕСЕЛА АВРАМОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ 48.pdf
49 01.10.2021 ГЕОРГИ МАШОВ ПНО ТОЙ И РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА/ОГНЯР 49.pdf
50 12.10.2021 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 50.pdf
51 14.10.2021 НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 51.pdf
52 19.10.2021 СТОЯН КЪНЗОВ ПНО ТОЙ И РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА/ОГНЯР 52.pdf
53 19.10.2021 ВАЛЕНТИН КИТАНОВ ПНО ТОЙ И РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА/ОГНЯР 53.pdf
54 19.10.2021 ПАВЕЛ ТОНЕВ ПНО ТОЙ И РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА/ОГНЯР 54.pdf
55 19.10.2021 ИВАН НЯГОЛОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 55.pdf
56 19.10.2021 САВИНА СТОЯНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 56.pdf
57 19.10.2021 ФРАНЧЕСКА ЙОРДАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 57.pdf
58 19.10.2021 ДОБРОМИР ШЕКЕРДЖИЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 58.pdf
59 19.10.2021 ЕВЕЛИН ВАСИЛЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 59.pdf
60 19.10.2021 РАДИЯН РАДЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 60.pdf
61 19.10.2021 ТАНЯ ОБРЕТЕНОВА-ПИЛИЩАРОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 61.pdf
62 19.10.2021 НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 62.pdf
63 18.11.2021 КИРИЛ КЕРЕФЕЙН ПНО ТОЙ И РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА/ОГНЯР 63.pdf
64 18.11.2021 ЕМИЛИЯ ЗЛАТАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 64.pdf
65 26.11.2021 СТЕФКА КИРИЛОВА ЧИСТАЧ 65.pdf
66 29.11.2021 ПЛАМЕН ИВАНОВ КУРИЕР 66.pdf
67 29.11.2021 БОРИСЛАВА ТАЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 67.pdf
68 29.11.2021 ГАЛИНА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 68.pdf
69 01.12.2021 ВАНЯ БОБОЧЕВА ЧИСТАЧ 69.pdf
70 20.12.2021 ЧАВДАР КУЗМАНОВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 70.pdf
71 20.12.2021 ЦВЕТАНКА ЦВЕТКОВА-НОВАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 71.pdf
72 20.12.2021 ГЕРГАНА УРУМОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 72.pdf
73 23.12.2021 ЮЛИАНА СТАМЕНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 73.pdf
74 29.12.2021 ГАЛИНА ХАДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР 74.pdf
75 29.12.2021 АНГЕЛ КАЛАЙДЖИЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 75.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 20.01.2021 ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СЪДЕБЕН АРХИВАР 3E8705CD_20.01.2021.pdf
2 04.02.2021 БОРИСЛАВА МУРДЖЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 3063FCF3_02.02.2021.pdf
3 16.02.2021 РАЛИЦА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ DE316823_15.02.2021.pdf
4 26.02.2021 ДИАНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2B935629_24.02.2021.pdf
5 26.02.2021 ЕЛЕНА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ A0BDADD6_23.02.2021.pdf
6 22.03.2021 МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК A718C644_22.03.2021.pdf
7 25.03.2021 РОСИЦА ГРОЗЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 94C4B169_25.03.2021.pdf
8 29.03.2021 ГАЛИНА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 26D26CC4_26.03.2021.pdf
9 31.03.2021 ХРИСТИНА КАСАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 3CE197B5_30.03.2021.pdf
10 31.03.2021 СОФИЯ РИЗОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 9D29DF05_04.03.2021.pdf
11 15.04.2021 ИВЕЛИНА МИТЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 5C446334_14.04.2021.pdf
12 26.04.2021 ВЕСЕЛИН ХРАНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ A1816C2B_26.04.2021.pdf
13 17.05.2021 ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 66878AFD_17.05.2021.pdf
14 18.05.2021 КИРИЛ КИРИЛОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 9DDB7DAA_17.05.2021.pdf
15 18.05.2021 ГОРЯН ВАСИЛЕВ ПРИЗОВКАР EE006737_18.05.2021.pdf
16 16.06.2021 АНГЕЛИНА БОГДАНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК CA7735D6_16.06.2021.pdf
17 18.06.2021 ВАНЯ ОПРИКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ B3432E7F_17.06.2021.pdf
18 18.06.2021 НЕЛИ ЛАЗАРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 3D84EDF6_17.06.2021.pdf
19 24.06.2021 АНЕЛИЯ РУСЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 06F45C80_24.06.2021.pdf
20 29.06.2021 КАЛИНА АНКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 43D1D672_29.06.2021.pdf
21 05.07.2021 БОРИСЛАВА ТАЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 582356F5_05.07.2021.pdf
22 13.07.2021 КАЛИНА ТРИФОНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК AF198FDB_13.07.2021.pdf
23 28.07.2021 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 30C826F0_28.07.2021.pdf
24 29.07.2021 КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 0AA2E8F7_29.07.2021.pdf
25 03.08.2021 ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 7C63AD7D_03.08.2021.pdf
26 10.09.2021 СИЛВИЯ ПАУНОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ 0925FB21_08.09.2021.pdf
27 14.09.2021 ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 50616C83_14.09.2021.pdf
28 15.09.2021 ДИМИТЪР ПАШОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР 6E862573_15.09.2021.pdf
29 28.09.2021 ЕМИЛИЯ БОНЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 62B8AF70_28.09.2021.pdf
30 30.09.2021 ПЕТЪР БАЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 8BD4113C_30.09.2021.pdf
31 01.10.2021 ВЕСЕЛА АВРАМОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ 90588EFF_01.10.2021.pdf
32 11.10.2021 НИКОЛАЙ ШОКОЛАРЕВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ШОФЬОР 76313470_11.10.2021.pdf
33 22.10.2021 ИВАН НЯГОЛОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 1C2F5482_22.10.2021.pdf
34 27.10.2021 ТАНЯ ОБРЕТЕНОВА-ПИЛИЩАРОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 484B9800_27.10.2021.pdf
35 28.10.2021 ДОБРОМИР ШЕКЕРДЖИЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 8BA2E3EF_27.10.2021.pdf
36 28.10.2021 РАДИЯН РАДЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 8FDC5D7A_27.10.2021.pdf
37 28.10.2021 НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 151F618F_28.10.2021.pdf
38 29.10.2021 ВЕСЕЛИНА ДАКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ B0F1025D_29.10.2021.pdf
39 03.11.2021 СВЕТЛА НЕГРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 62EF1938_03.11.2021.pdf
40 08.11.2021 ФРАНЧЕСКА ЙОРДАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 8CB910C3_04.11.2021.pdf
41 08.11.2021 САВИНА СТОЯНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 9C310F32_04.11.2021.pdf
42 12.11.2021 ЕВЕЛИН ВАСИЛЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 94A8179C_12.11.2021.pdf
43 25.11.2021 ЕМИЛИЯ ЗЛАТАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 3A2F7899_22.11.2021.pdf
44 08.12.2021 ГАЛИНА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 074C95BB_08.12.2021.pdf
45 20.12.2021 ЧАВДАР КУЗМАНОВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК F3BCB7ED_19.12.2021 .pdf
46 21.12.2021 ЮЛИАНА СТАМЕНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК F1A75A74_21.12.2021.pdf
47 23.12.2021 БОРИСЛАВА ТАЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ C824C1ED_23.12.2021.pdf