2021 година

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.01.2021 ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СЪДЕБЕН АРХИВАР 1.pdf
2 28.01.2021 БОРИСЛАВА МУРДЖЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2.pdf
3 02.02.2021 ДИАНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 3.pdf
4 02.02.2021 РАЛИЦА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 4.pdf
5 02.02.2021 ЕЛЕНА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 5.pdf
6 02.02.2021 ГАЛИНА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 6.pdf
7 16.02.2021 КАТЯ СТАНЧЕВА ЧИСТАЧ 7.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 20.01.2021 ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СЪДЕБЕН АРХИВАР 3E8705CD_20.01.2021.pdf
2 04.02.2021 БОРИСЛАВА МУРДЖЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 3063FCF3_02.02.2021.pdf
3 16.02.2021 РАЛИЦА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ DE316823_15.02.2021.pdf