Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.01.2020 НИКОЛАЙ МАРКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ИНФОРМ. ЦЕНТЪР 1.pdf
2 30.01.2020 РУСЛАН ДИМИТРОВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 2.pdf
3 30.01.2020 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИРЕКТОР 3.pdf
4 30.01.2020 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИРЕКТОР 4.pdf
5 31.01.2020 МАРГАРИТА ТУМБЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 5.pdf
6 31.01.2020 ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 6.pdf
7 03.02.2020 АНТОАНЕТА БУДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 7.pdf
8 04.02.2020 САВА КАЛЧЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 8.pdf
9 05.02.2020 МАРЧЕЛА ПАНТАЛЕЕВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 9.pdf
10 06.02.2020 ТАТЯНА ШОПОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 10.pdf
11 06.02.2020 ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА 11.pdf
12 14.02.2020 ЦЕНКА ЦОНЕВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 12.pdf
13 17.02.2020 ЮЛИАН АНДОНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 13.pdf
14 02.03.2020 СТЕФКА ПЕЛТЕКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 14.pdf
15 11.03.2020 АЛБЕНА БЕЛЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 15.pdf
16 13.04.2020 РАЛИЦА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 16.pdf
17 27.04.2020 ЕМИЛИЯ МАТЕВА МЛ.ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 17.pdf
18 29.04.2020 МАДЛЕН ШИШМАНОВА МЛАДШИ ЕКПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 18.pdf
19 19.05.2020 ХРИСТИНА КАСАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 19.pdf
20 02.06.2020 ВЕНЦИСЛАВ СЕРГИЕВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 20.pdf
21 02.06.2020 ЗЛАТИН МИНКОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 21.pdf
22 02.06.2020 ДИЛЯНА КОНЯРСКА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 22.pdf
23 08.06.2020 МИЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 23.pdf
24 08.06.2020 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 24.pdf
25 09.06.2020 МОНИКА МИТАШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 25.pdf
26 09.06.2020 ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА КУРИЕР 26.pdf
27 10.06.2020 ЕЛЕНА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 27.pdf
28 10.06.2020 ВЕНЦИСЛАВА ВЕЛИНОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 28.pdf
29 22.06.2020 ХАРИ КИРИЛОВ ПРИЗОВКАР 29.pdf
30 22.06.2020 СОТИР ГЪЛЪБОВ ПРИЗОВКАР 30.pdf
31 01.07.2020 ТОДОР ТОДОРОВ ШОФЬОР-СНАБДИТЕЛ 31.pdf
32 01.07.2020 СТЕФАН АТАНАСОВ ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА 32.pdf
33 01.07.2020 РАЛИЦА ВАСИЛЕВА СЕРВИТЬОР-РАБОТНИК КЪХНЯ 33.pdf
34 01.07.2020 ВАСКА МИЛУШЕВА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 34.pdf
35 08.07.2020 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 35.pdf
36 08.07.2020 ДАНИЕЛА КОСТОВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 36.pdf
37 08.07.2020 ЦЕНКА ЦОНЕВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 37.pdf
38 09.07.2020 ВЕСЕЛА АВРАМОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ 38.pdf
39 10.07.2020 ВИКТОРИЯ БОРИНАРОВА КАМЕРИЕР 39.pdf
40 10.07.2020 МАРИЯ СТАНОЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ 40.pdf
41 10.07.2020 ДИЛЯНА КОНЯРСКА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 41.pdf
42 16.07.2020 МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 42.pdf
43 17.07.2020 ГЕРГАНА БАЛАВЕСОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 43.pdf
44 17.07.2020 МИЛЕНА ГОЦОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 44.pdf
45 20.07.2020 ДИМИТЪР ПАШОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР 45.pdf
46 04.08.2020 ИВАНКА ИВАНОВА ПОМОЩНИК ГОТВАЧ 46.pdf
47 04.08.2020 РОСИЦА ГРОЗЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 47.pdf
48 17.08.2020 СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 48.pdf
49 01.09.2020 АНИ КАРЛОВА ЧИСТАЧ 49.pdf
50 01.09.2020 ЛЮБКА ДИМИТРОВА ЧИСТАЧ 50.pdf
51 01.09.2020 РЕНИ ПЪРВАНОВА ЧИСТАЧ 51.pdf
52 02.09.2020 РАЯ КЛИНЧАРСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 52.pdf
53 02.09.2020 ЗЛАТКА СТОЙКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 53.pdf
54 15.09.2020 МАРИЯНА ЦВЕТКОВА ЧИСТАЧ 54.pdf
55 21.09.2020 ВАЛЕНТИНА НИКОЛЧОВА СЪДЕБЕН АРХИВАР 55.pdf
56 30.09.2020 ЗЛАТКА СТОЙКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 56.pdf
57 02.10.2020 СИМОНА АТАНАСОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 57.pdf
58 05.10.2020 ВЕСЕЛИН ХРАНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ 58.pdf
59 07.10.2020 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИРЕКТОР 59.pdf
60 13.10.2020 МАРЧЕЛА ПАНТАЛЕЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 60.pdf
61 13.10.2020 МАДЛЕН ШИШМАНОВА МЛАДШИ ЕКПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 61.pdf
62 13.10.2020 СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 62.pdf
63 13.10.2020 РУСЛАН ДИМИТРОВ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 63.pdf
64 02.11.2020 ИЛИЯ НИКОЛОВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 64.pdf
65 20.11.2020 ИВАН КРЪСТЕВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 65.pdf
66 11.12.2020 ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА 66.pdf
67 11.12.2020 АНЕТА ХРИСТОВА ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА 67.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 09.01.2020 ГАБРИЕЛА НЕНКОВА НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТ 12018750_05.01.2020.pdf
2 29.01.2020 НИКОЛАЙ МАРКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ИНФОРМ. ЦЕНТЪР 36C7F63E_29.01.2020
3 31.01.2020 МАРГАРИТА ТУМБЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 4989EFB4_30.01.2020
4 04.02.2020 САВА КАЛЧЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК F1B7F0FD_04.02.2020
5 10.02.2020 ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 4050A45D_03.02.2020
6 19.02.2020 РУСЛАН ДИМИТРОВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 897C2AOF_19.02.2020
7 21.02.2020 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИРЕКТОР 9B0FB102_20.02.2020
8 21.02.2020 МАРЧЕЛА ПАНТАЛЕЕВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 2B09A5FC_17.02.2020
9 25.02.2020 ТАТЯНА ШОПОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 93DB6017_25.02.2020
10 26.02.2020 АНТОАНЕТА БУДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ F1F5BDB0_26.02.2020
11 27.02.2020 ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА 2124E4OE_26.02.2020
12 04.03.2020 ЦЕНКА ЦОНЕВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 7AF8CE6F_02.03.2020
13 16.03.2020 СТЕФКА ПЕЛТЕКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 42AFB12D-16.03.2020
14 06.04.2020 МАРИЯНА НИКОЛОВА МЛ.СПЕЦ./АДМ-Р/ДОМАКИН D4BA5202_01.04.2020
15 13.04.2020 РАЛИЦА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 6DEBAC53_30.04.2020
16 27.04.2020 АЛБЕНА БЕЛЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ C5BF918E_16.04.2020
17 27.04.2020 ЕМИЛИЯ МАТЕВА МЛ.ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 77D9DC10_22.04.2020
18 29.04.2020 МАДЛЕН ШИШМАНОВА МЛАДШИ ЕКПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 5B668BE6_28.04.2020
19 19.05.2020 ХРИСТИНА КАСАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 19BE1261_19.05.2020
20 01.06.2020 КАПКА ПАВЛОВА КУРИЕР 2DB4DD25_27.05.2020
21 05.06.2020 МИЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 9B84D7D1_04.06.2020
22 08.06.2020 ДИЛЯНА КОНЯРСКА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 56D99FAF_08.06.2020
23 24.06.2020 ВЕНЦИСЛАВА ВЕЛИНОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 9964C401_09.06.2020
24 24.06.2020 ЕЛЕНА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 1A426198_22.06.2020
25 10.07.2020 ДИЛЯНА КОНЯРСКА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 67350510_10.07.2020.pdf
26 10.07.2020 МАРИЯ СТАНОЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ 0DDC24DF_10.07.2020.pdf
27 13.07.2020 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 75AFB32F_10.07.2020.pdf
28 20.07.2020 ДАНИЕЛА КОСТОВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 5A23DB07_20.07.2020.pdf
29 28.07.2020 МИЛЕНА ГОЦОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 1F8278FB_28.07.2020.pdf
30 30.07.2020 ВЕСЕЛА АВРАМОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ 175938D9_30.07.2020.pdf
31 04.08.2020 ЦЕНКА ЦОНЕВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР B0969C3A_03.08.2020.pdf
32 14.08.2020 РОСИЦА ГРОЗЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 69500D4C_14.08.2020.pdf
33 14.08.2020 МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК C773E1A4_14.08.2020.pdf
34 14.08.2020 ГЕРГАНА БАЛАВЕСОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 99397190_14.08.2020.pdf
35 19.08.2020 ДИМИТЪР ПАШОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР D6429B43_19.08.2020.pdf
36 26.08.2020 СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР FAE85032_25.08.2020.pdf
37 01.09.2020 ВАСКА МИЛУШЕВА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 814D9F91_01.09.2020.pdf
38 17.09.2020 РАЯ КЛИНЧАРСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 92BC8E12_10.09.2020.pdf
39 30.09.2020 ЗЛАТКА СТОЙКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 1F3D8050_29.09.2020.pdf
40 07.10.2020 ВАЛЕНТИНА НИКОЛЧОВА СЪДЕБЕН АРХИВАР C0F16A31_02.10.2020.pdf
41 27.10.2020 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИРЕКТОР 170E7438_27.10.2020.pdf
42 28.10.2020 ВЕСЕЛИН ХРАНОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ 000F8CC9_28.10.2020.pdf
43 02.11.2020 ИЛИЯ НИКОЛОВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 019850F1_02.11.2020.pdf
44 04.11.2020 МАРЧЕЛА ПАНТАЛЕЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 2216483C_26.10.2020.pdf
45 04.11.2020 РУСЛАН ДИМИТРОВ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 94042D8F_04.11.2020.pdf
46 05.11.2020 СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР A8EBAC36_05.11.2020.pdf
47 06.11.2020 МАДЛЕН ШИШМАНОВА МЛАДШИ ЕКПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР D6560828_06.11.2020.pdf
48 06.11.2020 СИМОНА АТАНАСОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ EF64C52C_06.11.2020.pdf