30 Септември 2014 г.

Публична покана с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Тръжна документация

Други документи

4 Септември 2014 г.

Доставка на МПС

Разяснения

Други документи

28 Август 2014 г.

Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции

Тръжна документация

Други документи

Тръжна документация