28 Август 2014 г.

Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции

Сподели

1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане и 2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“.

„Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 

  1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане и
  2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“.

 

Решение

Обявление

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - линк към РОП

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - линк към РОП

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към Георги Герджиков, тел. (02) 028036023, e‑mail: [email protected]

Тръжна документация

Други документи

Тръжна документация