4 Септември 2014 г.

Доставка на МПС

Сподели

"Доставка на моторни превозни средства за нужтите на Бюрото по защита при главия прокурор"

Обособена позиция : 1 - " Доставка на 6 броя бензинови леки автомобили"

Обособена позиция : 2 -  "Доставка на 6 броя дизелови  леки автомобили"

Доставка на моторни превозни средства по обособени позиции, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, Обособена позиция № 1 – „Доставка на 6 броя бензинови леки автомобили”, Обособена позиция № 2 – „Доставка на 6 броя дизелови леки автомобили” и Обособена позиция № 3 – „Доставка на 2 броя дизелови пътнически автомобили с висока проходимост”.

Решение

Обявление

Решение за промяна

Информация за изпълнението на договор-линк

Информация за изпълнението на договор-линк

Информация за изпълнението на договор-линк

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към Мариан Вачевски, тел. (02) 8036024, e‑mail: [email protected]

Разяснения

Други документи