ЗОП

Сподели

28 Август 2014 г.
Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции

Тръжна документация

Други документи

Тръжна документация

26 Юни 2014 г.
Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

9 Декември 2013 г.
Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България
24 Септември 2013 г.
Oбществена поръчка с предмет: Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Прокуратура на Република България, по спецификация, при самостоятелно обособени позиции
13 Юни 2013 г.
Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България

Тръжна документация

Разяснения

Други документи