13 Юни 2013 г.

Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България

Сподели

Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България, при следните три самостоятелно обособени позиции:

  1. Мобилни телефонни услуги;
  2. Стационарни телефонни услуги;
  3. Интернет и IP свързаност.

За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Калоян Николов: тел. 02/ 80 360 17.

Решение и обявление

Решение за промяна

Информация за изпълнен договор по ОП 2-линк

Информация за изпълнение на договор по ОП3-линк

Информация за изпълнение на договор по ОП1- линк

Тръжна документация

Разяснения

Други документи