9 Декември 2013 г.

Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България

Сподели

Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България:

  • Обособена позиция № 1-универсални пощенски услуги;
  • Обособена позиция № 2-неуниверсални пощенски услуги

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте  към Мария Коларова на тел. (02) 8036046 или 8036016, e-mail: [email protected]

Обявление

Решение

Информация за изпълнен договор - за обособена позиция № 2. /линк/

Информация за изпълнен договор-за обособена позиция № 1 - линк