Говорител на главния прокурор

 
Сийка Милева - [email protected]

Експерти „Връзки с обществеността“

АГП – Веселин Иванов, директор, тел.: 02 80 27 445 - [email protected] 

АГП – Цвета Панова, главен експерт, тел.: 02 9219 294 - [email protected]

АП - София – Лана Мумджиева, тел.: 02/988 59 62 - [email protected]

АСП – Божидар Димитров, тел.: 0889 11 40 59 - [email protected]

АВТ - Цветана Димова, тел.: 062) 62-05-97, GSM:0882 511 290, [email protected]

АП - Пловдив – Боряна Димитрова, тел.: 0888 53 12 16 - [email protected]

АП - Варна – Илка Катрева, тел.: 0889 26 18 27 - [email protected]

АП - Бургас - Мирослав Драганов, тел.: 056/871711, 0886 290 910 - [email protected]

Говорители на прокуратурите

Прокуратура Адрес Говорител Телефон Е-поща
Апелативна прокуратура - Бургас | 2 8000 Бургас, ул. Александровска №101 Йовита Григорова 056/871 713 [email protected]
Апелативна прокуратура - Варна | 6 9000 Варна пл. "Независимост" № 2 Стефка Якимова 052/606 211 [email protected]
Апелативна прокуратура - Велико Търново | 3 5000 ВеликоТърново, ул. "Васил Левски" №16 Светослав Калчев 062/651 894 [email protected]
Апелативна прокуратура - Пловдив | 4 4000 Пловдив, пл. "Съединение" №3 Николай Божилов 032/600 415 [email protected]
Апелативна прокуратура - София | 1 1303, София, ул. „Антим І” №17, ет. 7 Искра Колева 02/981 5131 [email protected]
Апелативна специализирана прокуратура | 7 1505 София, ул. „Черковна“ №90 Пламен Марков 02/948 8248 [email protected]
Военно - апелативна прокуратура | 8 1000 София, ул. „Позитано” №24А полковник Нивелин Начев 02/800 5708 [email protected]
Военно-окръжна прокуратура - Пловдив | 10 4000 Пловдив ул. Д-р Г. М. Димитров №28 Ангел Узунов 032/204 335 [email protected]
Военно-окръжна прокуратура - Сливен | 12 8804 Сливен, бул. “Георги Данчев” №1 Георги Василев 044 / 66 77 30 [email protected]
Военно-окръжна прокуратура - София | 61 1000 София ул. Позитано №24А полк. Елин Василев Алексов 02/921 60 26 [email protected]
Окръжна прокуратура Благоевград | 13 2700 Благоевград, пл. Васил Левски №1 Весела Стоилова 073 8294-116 [email protected]
Окръжна прокуратура Бургас | 14 8000 Бургас, ул. Александровска №101 Елгина Чалъмова 056/871862 [email protected]
Окръжна прокуратура Варна | 15 9000 Варна, пл. "Независимост" №2 Радослав Лазаров 052/617920 [email protected]
Окръжна прокуратура Велико Търново | 16 5000 В.Търново, ул. "Васил Левски" №16 Катерина Лещакова 062/655378 [email protected]
Окръжна прокуратура Видин | 17 3700 Видин, ул. "Дунавска" №14 Владислав Влашев 094/601 057 [email protected]
Окръжна прокуратура Враца | 18 3000 Враца, бул. ”Христо Ботев” № 29 ет.3 Камелия Трифонова 092/623 519 [email protected]
Окръжна прокуратура Габрово | 19 5300 Габрово, пл. "Възраждане" №1 Людмила Рачева 066/810 272 [email protected]
Окръжна прокуратура Добрич | 20 9300 Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов №7 Милена Любенова 058/652101 [email protected]
Окръжна прокуратура Кърджали | 22 6600 Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1 Димитрина Делчева 0361/214 05 [email protected]
Окръжна прокуратура Кюстендил | 21 2500 Кюстендил, ул. "Гороцветна" №14 Мариана Сиракова 078/53 39 11 [email protected]
Окръжна прокуратура Ловеч | 23 5500 Ловеч, ул. "Търговска" №41, ет. 4 Кирил Петров 068/663 113 [email protected]
Окръжна прокуратура Монтана | 24 3400 Монтана, ул. Васил Левски №24 Олег Димиртов 096/395185 [email protected]
Окръжна прокуратура Пазарджик | 25 4400 Пазарджик, ул. "Хан Крум" №3, ет. 3 Пламен Пантов 034/402 917 [email protected]
Окръжна прокуратура Перник | 26 2300 Перник, ул. "Търговска" №37 Албена Михайлова Стоилова 076/64 70 68 [email protected]
Окръжна прокуратура Плевен | 27 5800 Плевен, ул. Димитър Константинов №25, ет. 5 деловодство Рени Кирилова 064/823745 [email protected]
Окръжна прокуратура Пловдив | 28 4000 Пловдив, пл. "Съединение" №3, ет. 7 Галина Андреева -Минчева 032/600434 [email protected]
Окръжна прокуратура Разград | 29 7200 Разград, бул. "Бели Лом" №33, ет. 2 стая 218 Емилиян Димитров Грънчаров 0887868933 [email protected]
Окръжна прокуратура Русе | 30 7000 Русе, ул. Александровска №57 Надежда Митева 082/881 309 [email protected]
Окръжна прокуратура Силистра | 31 7500 Силистра, ул. "Илия Блъсков" №7 Ивелин Чафаланов 086/817163 [email protected]
Окръжна прокуратура Сливен | 32 8804 Сливен, пл."Хаджи Димитър" 2, Съд. палата ет.3 Ваня Димитрова Белева-Терзиева 044/619916 [email protected]
Окръжна прокуратура Смолян | 33 4700 Смолян, бул. "България" №16 Недко Симов 0301 / 670 05 [email protected]
Окръжна прокуратура София | 34 1000 София, ул. "Съборна" №7, стая 506 Красимир Дерменджийски 02/8005 809 [email protected]
Окръжна прокуратура Стара Загора | 35 6000 Стара Загора, ул. "Методи Кусев" №33, ет. 3 Нейка Тенева 042/696 936 [email protected]
Окръжна прокуратура Търговище | 36 7700 Търговище, ул. "Славейков" №49 Васил Василев 0601/628 30 [email protected]
Окръжна прокуратура Хасково | 37 6300 Хасково, бул. "България" 144, ет. 3 Невена Владимирова 038/651083 [email protected]
Окръжна Прокуратура Шумен | 38 9700 Шумен ул. ”Съединение” № 26 Яна Николова 054874683 [email protected]
Окръжна прокуратура Ямбол | 39 8600 Ямбол, ул. Жорж Папазов №1, ет. 3 Милен Атанасов 046/662 605 [email protected]
Районна прокуратура - Чирпан | 141 6200 Чирпан, бул. "Георги Димитров" №59, ет. 1 Надежда Банова 0416/921 51 [email protected]
Районна прокуратура Бургас | 41 8000 Бургас, ул. "Александровска" №101, ет. 3 Керка Дюлгерска 056/878510 [email protected]
Районна прокуратура Варна | 43 9000 Варна, бул. "Вл. Варненчик" №57 Станислава Бакалова 052/704192 [email protected]
Районна прокуратура Велико Търново | 99 5000 Велико Търново, ул. "Васил Левски" № 16 Тотко Тотев 062 / 600 781 [email protected]
Районна прокуратура Дупница | 75 2600 гр. Дупница, ул. Николаевска №15 Емил Павлов 0701/5 09 65 [email protected]
Районна прокуратура Кюстендил | 74 2500 гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" №14 Галина Димитрова 078/53 39 42 [email protected]
Районна прокуратура Плевен | 112 5800 гр.Плевен, ул."Димитър Константинов" 25, ет.5 Дияна Любенова Илиева-Стоянова 064 / 82-79-82 [email protected]
Районна прокуратура Пловдив | 50 4000 Пловдив, пл. ”Съединение” №3, ет. 6 Атанас Илиев 032/600331 [email protected]
Районна прокуратура Русе | 52 7000 Русе, ул. “Александровска” №57, ет. 2 Радослав Батанов 082/881-260 [email protected]
Районна прокуратура Стара Загора | 54 6000 Стара Загора, ул. “Св. Княз Борис I” №77, ет. 1 Надежда Белчева 042/613411; 0882/114174 [email protected]
Районна прокуратура Хасково | 55 6300 Хасково, бул. "България" 144, ет. 3 Николай Сотиров Трендафилов 038/622602 [email protected]
Софийска градска прокуратура | 58 1040 София, бул. „Витоша" 2 Антоанета Панчева 02/9219-625, 0885 134-301 [email protected]
Софийска районна прокуратура | 59 София, бул. “ген. М. Скобелев”№23 Невена Зартова 02/9079241 [email protected]
Специализирана прокуратура | 60 1505 София, ул. „Черковна“ №90 Кирил Пейчинов 02/8025-546 [email protected]