4 Май 2023 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2022 г.

5 Май 2022 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2021 г