Доклади и анализи

Сподели

4 Май 2023 г.
Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2022 г.
5 Май 2022 г.
Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2021 г