10 Октомври 2018 г.

Обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България през първото шестмесечие на 2018 г.

Сподели