2023 година

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 03.01.2023 АНЖЕЛИКА АЛ РАДЖАБ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 1.pdf
2 03.01.2023 МАРИЕЛА ЧОЛПАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2.pdf
3 12.01.2023 ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ЧИСТАЧ 3.pdf
4 12.01.2023 РАДКА АСЕНОВА ЧИСТАЧ 4.pdf
5 01.02.2023 ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ФИНАНСИРАНЕ 5.pdf
6 01.02.2023 АНТОНИЯ ИВАНОВА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР 6.pdf
7 01.02.2023 НИКОЛАЙ РАЛЯКОВ КУРИЕР 7.pdf
8 07.02.2023 ВИОЛЕТА СЛАВЧОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 8.pdf
9 15.02.2023 НИКОЛАЙ ВЕЛЧЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - КРИМИНАЛИСТ 9.pdf
10 02.03.2023 РАЛИЦА АНДРЕЕВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 10.pdf
11 02.03.2023 ТОДОР ТОДОРОВ СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 11.pdf
12 02.03.2023 БОЯН ГОРЧЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 12.pdf
13 03.04.2023 КРАСЕН ДИМОВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 13.pdf
14 03.04.2023 ИРИНА СПАСОВА ЧИСТАЧ 14.pdf
15 03.04.2023 ВЛАДИМИР СИМОВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 15.pdf
16 07.04.2023 МЕРИЯМ САПУНДЖИЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 16.pdf
17 10.04.2023 ГАЛИНА ШОПОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - БЮДЖЕТ 17.pdf
18 13.04.2023 ДИМИТРИНА МИЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 18.pdf
19 21.04.2023 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 19.pdf
20 24.04.2023 АНГЕЛ НЕНКОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 20.pdf
21 24.04.2023 ИЛИЯНА АВРЕСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 21.pdf
22 24.04.2023 ХРИСТО ТОДОРОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 22.pdf
23 02.05.2023 ЦВЕТЕЛИН ЦАНОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР 23.pdf
24 03.05.2023 ГАБРИЕЛА НЕНКОВА СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР 24.pdf
25 17.05.2023 АЛЕКСАНДЪР ПЕЙЧЕВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 25.pdf
26 17.05.2023 ТЕОДОРА КРЪСТЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 26.pdf
27 17.05.2023 МАРИАНА ТОДОРОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 27.pdf
28 17.05.2023 МАРИЯ БОГДАНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 28.pdf
29 17.05.2023 ДИМИТЪР ЯНАКОВ УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 29.pdf
30 22.05.2023 ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 30.pdf
31 26.05.2023 ДЕСИСЛАВА МИЛАДИНОВА ЧИСТАЧ 31.pdf
32 05.06.2023 НИНА КАРАНЕШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 32.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.01.2023 МАРИЕЛА ЧОЛПАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 438F2198_18.01.2023.pdf
2 02.02.2023 АНЖЕЛИКА АЛ РАДЖАБ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ C82B97D8_02.02.2023.pdf
3 07.02.2023 АНТОНИЯ ИВАНОВА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР FB95B566_07.02.2023.pdf
4 15.02.2023 ВИОЛЕТА СЛАВЧОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 0СAA4A23_15.02.2023.pdf
5 15.02.2023 ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ФИНАНСИРАНЕ Е652538F_15.02.2023.pdf
6 07.03.2023 НИКОЛАЙ ВЕЛЧЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - КРИМИНАЛИСТ EB5F2467_28.02.2023.pdf
7 13.03.2023 БОЯН ГОРЧЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 1FE7905E_09.03.2023.pdf
8 14.03.2023 ТОДОР ТОДОРОВ СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 8CAFCD3F_14.03.2023.pdf
9 21.03.2023 РАЛИЦА АНДРЕЕВА СТАЖАНТ-ОДИТОР D03F2B56_21.03.2023.pdf
10 13.04.2023 КРАСЕН ДИМОВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК E12D7F1F_12.04.2023.pdf
11 21.04.2023 ДИМИТРИНА МИЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 97D4D033_21.04.2023.pdf
12 02.05.2023 ИЛИЯНА АВРЕСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 7E3670C5_25.04.2023.pdf
13 02.05.2023 МЕРИЯМ САПУНДЖИЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК ABD961C1_25.04.2023.pdf
14 02.05.2023 ВЛАДИМИР СИМОВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 8CFFE19C_02.05.2023.pdf
15 03.05.2023 ГАБРИЕЛА НЕНКОВА СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР 87BBB3D3_03.05.2023.pdf
16 04.05.2023 ГАЛИНА ШОПОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - БЮДЖЕТ A00D38CB_28.04.2023.pdf
17 09.05.2023 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК FB4EEA9B_09.05.2023.pdf
18 16.05.2023 ХРИСТО ТОДОРОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН F64E8EF2_12.05.2023.pdf
19 16.05.2023 МИРОСЛАВ ВЪРБАНОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ШОФЬОР 032B5452_12.05.2023.pdf
20 17.05.2023 АЛЕКСАНДЪР ПЕЙЧЕВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 6FD9D377_12.05.2023.pdf
21 17.05.2023 ЦВЕТЕЛИН ЦАНОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР D6132316_13.05.2023.pdf
22 19.05.2023 МАРИАНА ТОДОРОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 51BE7C10_18.05.2023.pdf
23 19.05.2023 АНГЕЛ НЕНКОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 4596402C_19.05.2023.pdf
24 05.06.2023 МАРИЯ БОГДАНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 35Е7Е969_31.05.2023.pdf
25 08.06.2023 МОНИКА МИТАШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ А123E9FB_06.06.2023.pdf
26 08.06.2023 ТЕОДОРА КРЪСТЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК C5C54AA8_07.06.2023.pdf