Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 03.01.2023 АНЖЕЛИКА АЛ РАДЖАБ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 1.pdf
2 03.01.2023 МАРИЕЛА ЧОЛПАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2.pdf
3 12.01.2023 ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ЧИСТАЧ 3.pdf
4 12.01.2023 РАДКА АСЕНОВА ЧИСТАЧ 4.pdf
5 01.02.2023 ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ФИНАНСИРАНЕ 5.pdf
6 01.02.2023 АНТОНИЯ ИВАНОВА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР 6.pdf
7 01.02.2023 НИКОЛАЙ РАЛЯКОВ КУРИЕР 7.pdf
8 07.02.2023 ВИОЛЕТА СЛАВЧОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 8.pdf
9 15.02.2023 НИКОЛАЙ ВЕЛЧЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - КРИМИНАЛИСТ 9.pdf
10 02.03.2023 РАЛИЦА АНДРЕЕВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 10.pdf
11 02.03.2023 ТОДОР ТОДОРОВ СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 11.pdf
12 02.03.2023 БОЯН ГОРЧЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 12.pdf
13 03.04.2023 КРАСЕН ДИМОВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 13.pdf
14 03.04.2023 ИРИНА СПАСОВА ЧИСТАЧ 14.pdf
15 03.04.2023 ВЛАДИМИР СИМОВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 15.pdf
16 07.04.2023 МЕРИЯМ САПУНДЖИЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 16.pdf
17 10.04.2023 ГАЛИНА ШОПОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - БЮДЖЕТ 17.pdf
18 13.04.2023 ДИМИТРИНА МИЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 18.pdf
19 21.04.2023 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 19.pdf
20 24.04.2023 АНГЕЛ НЕНКОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 20.pdf
21 24.04.2023 ИЛИЯНА АВРЕСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 21.pdf
22 24.04.2023 ХРИСТО ТОДОРОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 22.pdf
23 02.05.2023 ЦВЕТЕЛИН ЦАНОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР 23.pdf
24 03.05.2023 ГАБРИЕЛА НЕНКОВА СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР 24.pdf
25 17.05.2023 АЛЕКСАНДЪР ПЕЙЧЕВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 25.pdf
26 17.05.2023 ТЕОДОРА КРЪСТЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 26.pdf
27 17.05.2023 МАРИАНА ТОДОРОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 27.pdf
28 17.05.2023 МАРИЯ БОГДАНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 28.pdf
29 17.05.2023 ДИМИТЪР ЯНАКОВ УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 29.pdf
30 22.05.2023 ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 30.pdf
31 26.05.2023 ДЕСИСЛАВА МИЛАДИНОВА ЧИСТАЧ 31.pdf
32 05.06.2023 НИНА КАРАНЕШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 32.pdf
33 15.06.2023 МАРИЯ МИЛАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 33.pdf
34 26.06.2023 ВЛАДИСЛАВ МИНЧЕВ ПРОГРАМИСТ 34.pdf
35 10.07.2023 ДАНИЕЛА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 35.pdf
36 10.07.2023 ВЕРОНИКА АНДОНОВА КУРИЕР 36.pdf
37 18.07.2023 ВАНЯ ДЕНЕВСКА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 37.pdf
38 26.07.2023 ВЕРА СТОЯНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 38.pdf
39 02.08.2023 ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ 39.pdf
40 07.09.2023 АДЕЛИНА МИТКОВА ЧИСТАЧ 40.pdf
41 07.09.2023 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 41.pdf
42 07.09.2023 ЙОАН ДРАГАНОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 42.pdf
43 07.09.2023 МИРОСЛАВ ВЪРБАНОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ШОФЬОР 43.pdf
44 07.09.2023 ДЕСИСЛАВА ВЪРБАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 44.pdf
45 11.09.2023 АНТОАНЕТА МИЛЕНКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 45.pdf
46 20.09.2023 ДИМИТЪР ЯНАКОВ УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 46.pdf
47 02.10.2023 ЙОРДАН МАНОЛОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 47.pdf
48 17.10.2023 ЕВГЕНИ ПЕЛТЕКОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 48.pdf
49 23.10.2023 ЙОАНА ЙОРДАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 49.pdf
50 23.10.2023 РЕНИ САШКОВА ЧИСТАЧ 50.pdf
51 30.10.2023 ДАНИЕЛА КОНСТАНТИНОВА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР 51.pdf
52 01.11.2023 АНГЕЛ НЕНКОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 52.pdf
53 01.11.2023 ХРИСТО ТОДОРОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 53.pdf
54 01.11.2023 ЗОРНИЦА ЕФРЕМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 54.pdf
55 01.11.2023 ВИКТОРИО АЛЕКСАНДРОВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ 55.pdf
56 01.11.2023 МАРИЯ РИЗОВА СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 56.pdf
57 01.11.2023 ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 57.pdf
58 01.11.2023 НИКОЛАЙ АБРАШКОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 58.pdf
59 01.11.2023 МАТЕЙ ИЛИЕВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 59.pdf
60 01.11.2023 ФРАНЧЕСКА ЙОРДАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 60.pdf
61 02.11.2023 НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ - ТРАНСПОРТ 61.pdf
62 02.11.2023 ВЕСЕЛИНА ДАКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 62.pdf
63 15.11.2023 ОГНЯН ВАСЕВ ПАЗАЧ, НЕВЪОРАЖЕНА ОХРАНА 63.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.01.2023 МАРИЕЛА ЧОЛПАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 438F2198_18.01.2023.pdf
2 02.02.2023 АНЖЕЛИКА АЛ РАДЖАБ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ C82B97D8_02.02.2023.pdf
3 07.02.2023 АНТОНИЯ ИВАНОВА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР FB95B566_07.02.2023.pdf
4 15.02.2023 ВИОЛЕТА СЛАВЧОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 0СAA4A23_15.02.2023.pdf
5 15.02.2023 ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ФИНАНСИРАНЕ Е652538F_15.02.2023.pdf
6 07.03.2023 НИКОЛАЙ ВЕЛЧЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - КРИМИНАЛИСТ EB5F2467_28.02.2023.pdf
7 13.03.2023 БОЯН ГОРЧЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ 1FE7905E_09.03.2023.pdf
8 14.03.2023 ТОДОР ТОДОРОВ СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 8CAFCD3F_14.03.2023.pdf
9 21.03.2023 РАЛИЦА АНДРЕЕВА СТАЖАНТ-ОДИТОР D03F2B56_21.03.2023.pdf
10 13.04.2023 КРАСЕН ДИМОВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК E12D7F1F_12.04.2023.pdf
11 21.04.2023 ДИМИТРИНА МИЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 97D4D033_21.04.2023.pdf
12 02.05.2023 ИЛИЯНА АВРЕСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 7E3670C5_25.04.2023.pdf
13 02.05.2023 МЕРИЯМ САПУНДЖИЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК ABD961C1_25.04.2023.pdf
14 02.05.2023 ВЛАДИМИР СИМОВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 8CFFE19C_02.05.2023.pdf
15 03.05.2023 ГАБРИЕЛА НЕНКОВА СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР 87BBB3D3_03.05.2023.pdf
16 04.05.2023 ГАЛИНА ШОПОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - БЮДЖЕТ A00D38CB_28.04.2023.pdf
17 09.05.2023 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК FB4EEA9B_09.05.2023.pdf
18 16.05.2023 ХРИСТО ТОДОРОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН F64E8EF2_12.05.2023.pdf
19 16.05.2023 МИРОСЛАВ ВЪРБАНОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ШОФЬОР 032B5452_12.05.2023.pdf
20 17.05.2023 АЛЕКСАНДЪР ПЕЙЧЕВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 6FD9D377_12.05.2023.pdf
21 17.05.2023 ЦВЕТЕЛИН ЦАНОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР D6132316_13.05.2023.pdf
22 19.05.2023 МАРИАНА ТОДОРОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 51BE7C10_18.05.2023.pdf
23 19.05.2023 АНГЕЛ НЕНКОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 4596402C_19.05.2023.pdf
24 05.06.2023 МАРИЯ БОГДАНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 35Е7Е969_31.05.2023.pdf
25 08.06.2023 МОНИКА МИТАШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ А123E9FB_06.06.2023.pdf
26 08.06.2023 ТЕОДОРА КРЪСТЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК C5C54AA8_07.06.2023.pdf
27 09.06.2023 НИНА КАРАНЕШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 227D52AC_07.06.2023 .pdf
28 09.06.2023 ДИМИТЪР ЯНАКОВ УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА F0882EA7_07.06.2023.pdf
29 12.06.2023 ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 239D5143_12.06.2023.pdf
30 11.07.2023 ВЛАДИСЛАВ МИНЧЕВ ПРОГРАМИСТ EBD32064_29.06.2023.pdf
31 12.07.2023 МАРИЯ МИЛАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 5D21E504_11.07.2023.pdf
32 14.07.2023 НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ - ТРАНСПОРТ А56DB359_14.07.2023.pdf
33 08.08.2023 ДАНИЕЛА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ DA716F8D_08.08.2023.pdf
34 08.08.2023 ВАНЯ ДЕНЕВСКА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК D14288AE_08.08.2023.pdf
35 22.08.2023 ВЕРА СТОЯНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 34956B82_18.08.2023.pdf
36 07.09.2023 ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ AF463015_31.08.2023.pdf
37 07.09.2023 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 060Е8В6Е_01.09.2023.pdf
38 14.09.2023 АНТОАНЕТА МИЛЕНКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ FE9B8E0D_14.09.2023.pdf
39 15.09.2023 ЙОАН ДРАГАНОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 4869393Е_15.09.2023.pdf
40 29.09.2023 МИРОСЛАВ ВЪРБАНОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ШОФЬОР 04АВ5FE7_28.09.2023.pdf
41 29.09.2023 ДЕСИСЛАВА ВЪРБАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 06836Е85_29.09.2023.pdf
42 13.10.2023 ДИМИТЪР ЯНАКОВ УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 53141931_13.10.2023.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
43 24.10.2023 ЙОАНА ЙОРДАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ BBDCCBDF_23.10.2023.pdf
44 30.10.2023 ДАНИЕЛА КОНСТАНТИНОВА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР 04FDADA9_30.10.2023.pdf
45 08.11.2023 МАРИЯ РИЗОВА СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 49C2BFD9_08.11.2023.pdf
46 08.11.2023 ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР E1BA8A6A_08.11.2023.pdf
47 15.11.2023 ХРИСТО ТОДОРОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 38В09CD8_15.11.2023.pdf
48 15.11.2023 АНГЕЛ НЕНКОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН 71A56243_15.11.2023.pdf
49 29.11.2023 ВИКТОРИО АЛЕКСАНДРОВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ЮРИСТ C58E7C2D_24.11.2023.pdf
50 29.11.2023 ЗОРНИЦА ЕФРЕМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 5C771989_27.11.2023.pdf
51 01.12.2023 ВЕСЕЛИНА ДАКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 36709АЕ7_01.12.2023.pdf
52 01.12.2023 ФРАНЧЕСКА ЙОРДАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ F76E3618_01.12.2023.pdf
53 05.12.2023 ИВАЙЛО КОСТОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ДОМАКИН CBA987F9_05.12.2023.pdf