2023 година

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 03.01.2023 АНЖЕЛИКА АЛ РАДЖАБ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 1.pdf
2 03.01.2023 МАРИЕЛА ЧОЛПАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2.pdf
3 12.01.2023 ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ЧИСТАЧ 3.pdf
4 12.01.2023 РАДКА АСЕНОВА ЧИСТАЧ 4.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.01.2023 МАРИЕЛА ЧОЛПАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 438F2198_18.01.2023.pdf