15 Ноември 2013 г.

Техническо обслужване и ремонт на МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България

Сподели

Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Апелативна прокуратура-София, Апелативна специализирана прокуратура, Военно-апелативна прокуратура, Специализирана прокуратура, Софийска градска прокуратура, Окръжна прокуратура-София, Военно-окръжна прокуратура-София, Софийска районна прокуратура и Учебен център "Трендафила" - Природен парк "Витоша".

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте  към Калоян Николов на тел. (02) 8036017 или e-mail: [email protected]

Обявление

Решение

Информация за изпълнението на договор