27 Април 2015 г.

„Абонаментна поддръжка на базов софтуер „Оракъл“, за нуждите на Прокуратурата на Република България”-актуализация, поддръжка, периодично обновяване на лицензен софтеур Оракъл

Сподели

ОПИ-244 от 19.02.2014

„Абонаментна поддръжка на базов софтуер „Оракъл“, за нуждите на Прокуратурата на Република България”- предоставяне на техническа поддръжка (Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка - АЛСП) за програмните продукти на Oracle

Информация за изпълнението на договор - линк