Процедури до 01.10.2014

Сподели

26 Юни 2014 г.
Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати

Тръжна документация

Други документи

26 Юни 2014 г.
Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

26 Юни 2014 г.
Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

9 Декември 2013 г.
Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България