Процедури до 01.10.2014

Сподели

24 Септември 2013 г.
Oбществена поръчка с предмет: Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Прокуратура на Република България, по спецификация, при самостоятелно обособени позиции
13 Юни 2013 г.
Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

28 Май 2013 г.
Oбществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Прокуратура на Република България, при самостоятелно обособени позиции

Тръжна документация

Други документи

14 Август 2012 г.
Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позици