2 Ноември 2012 г.

Предоставяне на пощенски услуги - универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България

Сподели

Предоставяне на пощенски услуги - универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте  към Мария Коларова на тел. (02) 8036046 или e-mail:[email protected]

Решение и обявление