Процедури до 01.10.2014

Сподели

24 Февруари 2012 г.
Доставка на мебели и обзавеждане на кабинети, находящи се на 4-ти етаж на Съдебната палата за нуждите на Върховна касационна прокуратура

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

24 Февруари 2012 г.
Доизграждане на единната информационна система за противодействие на престъпността като национална интегрирана база данни

Тръжна документация

Разяснения

Други документи