13 Юли 2012 г.

Публична покана по глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки за доставка на климатици за нуждите на Прокуратурата на Република България

Сподели

Срок на валидност на поканата: 25.07.2012 г.

Срок на валидност на поканата: 25.07.2012 г.

За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Георги Бончев: тел. 02/ 92 19 295.

Покана